Salmenes 148
Norsk (1930)
1Halleluja! Lov Herren fra himmelen, lov ham i det høie!

2Lov ham, alle hans engler, lov ham, all hans hær!

3Lov ham, sol og måne, lov ham, alle I lysende stjerner!

4Lov ham, I himlenes himler og I vann som er ovenover himlene!

5De skal love Herrens navn; for han bød, og de blev skapt,

6og han satte dem på deres sted for all tid, for evig; han gav en lov som ingen av dem overskrider.

7Lov Herren fra jorden, I store sjødyr og alle vanndyp,

8ild og hagl, sne og damp, stormvind, som setter hans ord i verk,

9I fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer,

10I ville dyr og alt fe, krypdyr og vingede fugler,

11I jordens konger og alle folk, fyrster og alle jordens dommere,

12unge menn og jomfruer, gamle sammen med unge!

13De skal love Herrens navn; for hans navn alene er ophøiet, hans herlighet er over jorden og himmelen,

14og han har ophøiet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme, for Israels barn, det folk som er ham nær. Halleluja!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 147
Top of Page
Top of Page