Matteus 3:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vid den tiden uppträdde Johannes döparen och predikade i Judeens öken

Dansk (1917 / 1931)
Men i de Dage fremstaar Johannes Døberen og prædiker i Judæas Ørken og siger:

Norsk (1930)
I de dager stod døperen Johannes frem og forkynte i Judeas ørken

King James Bible
In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,

English Revised Version
And in those days cometh John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
Treasury i Bibeln Kunskap

those.

Lukas 3:1,2
I femtonde året av kejsar Tiberius' regering, när Pontius Pilatus var landshövding i Judeen, och Herodes var landsfurste i Galileen, och hans broder Filippus landsfurste i Itureen och Trakonitis-landet, och Lysanias landsfurste i Abilene,…

John.

Matteus 11:11
Sannerligen säger jag eder: Bland dem som äro födda av kvinnor har ingen uppstått, som har varit större än Johannes döparen; men den som är minst i himmelriket är likväl större än han.

Matteus 14:2-12
Då sade han till sina tjänare: »Det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda, och därför verka dessa krafter i honom.»…

Matteus 16:14
De svarade: »Somliga säga Johannes döparen, andra Elias, andra åter Jeremias eller en annan av profeterna.»

Matteus 17:12,13
men jag säger eder att Elias redan har kommit. Men de ville icke veta av honom, utan förforo mot honom alldeles såsom de ville. Sammalunda skall ock Människosonen få lida genom dem.»…

Matteus 21:25-27,32
Johannes' döpelse, varifrån var den: från himmelen eller från människor?» Då överlade de med varandra och sade: »Om vi svara: 'Från himmelen', så frågar han oss: 'Varför trodden I honom då icke?'…

Markus 1:4,15
I enlighet härmed uppträdde Johannes döparen i öknen och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse.…

Markus 6:16-29
Men när Herodes hörde detta, sade han: »Det är Johannes, den som jag lät halshugga. Han bar uppstått från de döda.»…

Lukas 1:13-17,76
Men ängeln sade till honom: »Frukta icke, Sakarias; ty din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall föda dig en son, och honom skall du giva namnet Johannes.…

Lukas 3:2-20
på den tid då Hannas var överstepräst jämte Kaifas -- då kom Guds befallning till Johannes, Sakarias' son, i öknen;…

Johannes 1:6-8,15-36
En man uppträdde, sänd av Gud; hans namn var Johannes.…

Johannes 3:27-36
Johannes svarade och sade: »En människa kan intet taga, om det icke bliver henne givet från himmelen.»…

Apostagärningarna 1:22
allt ifrån den dag då han döptes av Johannes ända till den dag då han blev upptagen och skildes ifrån oss -- någon av dessa män bör insättas till att jämte oss vittna om hans uppståndelse.»

Apostagärningarna 13:24,25
Men redan innan han uppträdde, hade Johannes predikat bättringens döpelse för hela Israels folk.…

Apostagärningarna 19:3,4
Han frågade: »Vilken döpelse bleven I då döpta med?» De svarade: »Vi döptes med Johannes' döpelse»…

preaching.

Jesaja 40:3-6
Hör, man ropar; »Bereden väg för HERREN i öknen, banen på hedmarken en jämn väg för vår Gud.…

Markus 1:7
Och han predikade och sade: »Efter mig kommer den som är starkare än jag; jag är icke ens värdig att böja mig ned för att upplösa hans skorem.

Lukas 1:17
Han skall gå framför honom i Elias' ande och kraft, för att 'vända fädernas hjärtan till barnen' och omvända de ohörsamma till de rättfärdigas sinnelag, så att han skaffar åt Herren ett välberett folk.»

the wilderness.

Matteus 11:7
När dessa sedan gingo bort, begynte Jesus tala till folket om Johannes: »Varför var det I gingen ut i öknen? Var det för att se ett rör som drives hit och dit av vinden?

Josuaé 14:10
Och se, nu har HERREN låtit mig leva, såsom han lovade, i ytterligare fyrtiofem år, sedan HERREN talade så till Mose -- de år Israel vandrade i öknen; se, jag är nu åttiofem år gammal.

Josuaé 15:61,62
I Öknen: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka,…

Lukas 7:24
När sedan Johannes' sändebud hade gått sin väg, begynte han tala till folket om Johannes: »Varför var det I gingen ut i öknen? Var det för att se ett rör som drives hit och dit av vinden?

Länkar
Matteus 3:1 InterMatteus 3:1 FlerspråkigMateo 3:1 SpanskaMatthieu 3:1 FranskaMatthaeus 3:1 TyskaMatteus 3:1 KinesiskaMatthew 3:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 3
1Vid den tiden uppträdde Johannes döparen och predikade i Judeens öken 2och sade: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»…
Korshänvisningar
Josuaé 15:61
I Öknen: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka,

Domarboken 1:16
Och kainéens, Moses svärfaders, barn hade dragit upp från Palmstaden med Juda barn till Juda öken, söder om Arad; de gingo åstad och bosatte sig bland folket där.

1 Kungaboken 2:34
Så gick då Benaja, Jojadas son, ditupp och stötte ned honom och dödade honom; och han blev begraven där han bodde i öknen.

Matteus 11:7
När dessa sedan gingo bort, begynte Jesus tala till folket om Johannes: »Varför var det I gingen ut i öknen? Var det för att se ett rör som drives hit och dit av vinden?

Matteus 11:11
Sannerligen säger jag eder: Bland dem som äro födda av kvinnor har ingen uppstått, som har varit större än Johannes döparen; men den som är minst i himmelriket är likväl större än han.

Matteus 16:14
De svarade: »Somliga säga Johannes döparen, andra Elias, andra åter Jeremias eller en annan av profeterna.»

Markus 1:2
Så är skrivet hos profeten Esaias: »Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han skall bereda vägen för dig.

Markus 1:3
Hör rösten av en som ropar i öknen: 'Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.'»

Lukas 3:2
på den tid då Hannas var överstepräst jämte Kaifas -- då kom Guds befallning till Johannes, Sakarias' son, i öknen;

Johannes 1:6
En man uppträdde, sänd av Gud; hans namn var Johannes.

Johannes 1:19
Och detta är vad Johannes vittnade, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var.

Matteus 2:23
Överst på sidan
Överst på sidan