Markus 3:22
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och de skriftlärde som hade kommit ned från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul, och att det var med de onda andarnas furste som han drev ut de onda andarna.

Dansk (1917 / 1931)
Og de skriftkloge, som vare komne ned fra Jerusalem, sagde: »Han har Beelzebul, og ved de onde Aanders Fyrste uddriver han de onde Aander.«

Norsk (1930)
Og de skriftlærde, som var kommet ned fra Jerusalem, sa: Han er besatt av Be'elsebul, og: Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut.

King James Bible
And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils.

English Revised Version
And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and, By the prince of the devils casteth he out the devils.
Treasury i Bibeln Kunskap

which.

Markus 7:1
Och fariséerna, så ock några skriftlärde som hade kommit från Jerusalem, församlade sig omkring honom;

Matteus 15:1
Härefter kommo fariséer och skriftlärde från Jerusalem till Jesus och sade:

Lukas 5:17
Nu hände sig en dag, då han undervisade folket, att där sutto några fariséer och laglärare -- sådana hade nämligen kommit dit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem -- och Herrens kraft verkade, så att sjuka blevo botade av honom.

He hath.

Psaltaren 22:6
Men jag är en mask, och icke en människa, till smälek bland män, föraktad av folket.

Matteus 9:34
Men fariséerna sade: »Det är med de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna.»

Matteus 10:25
Det må vara lärjungen nog, om det går honom såsom hans mästare, och tjänaren, om det går honom såsom hans herre. Om de hava kallat husbonden för Beelsebul, huru mycket mer skola de icke så kalla hans husfolk!

Matteus 12:24
Men när fariséerna hörde detta, sade de: »Det är allenast med Beelsebul, de onda andarnas furste, som denne driver ut de onda andarna.»

Lukas 11:15
Men några av dem sade: »Det är med Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna.»

Johannes 7:20
Folket svarade: »Du är besatt av en ond ande. Vem står efter att döda dig?»

Johannes 8:48,52
Judarna svarade och sade till honom: »Hava vi icke rätt, då vi säga att du är en samarit och är besatt av en ond ande?»…

Johannes 10:22
Därefter inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var nu vinter,

Länkar
Markus 3:22 InterMarkus 3:22 FlerspråkigMarcos 3:22 SpanskaMarc 3:22 FranskaMarkus 3:22 TyskaMarkus 3:22 KinesiskaMark 3:22 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Markus 3
21Då nu hans närmaste fingo höra härom, gingo de åstad för att taga vara på honom; ty de menade att han var från sina sinnen. 22Och de skriftlärde som hade kommit ned från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul, och att det var med de onda andarnas furste som han drev ut de onda andarna. 23Då kallade han dem till sig och sade till dem i liknelser: »Huru skulle Satan kunna driva ut Satan?…
Korshänvisningar
2 Kungaboken 1:2
Och Ahasja störtade ned genom gallret i sin Övre sal i Samaria och skadade sig, så att han blev sjuk. Då skickade han åstad sändebud och sade till dem: »Gån och frågen Baal-Sebub, guden i Ekron, om jag skall tillfriskna från denna sjukdom.»

Matteus 9:34
Men fariséerna sade: »Det är med de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna.»

Matteus 10:25
Det må vara lärjungen nog, om det går honom såsom hans mästare, och tjänaren, om det går honom såsom hans herre. Om de hava kallat husbonden för Beelsebul, huru mycket mer skola de icke så kalla hans husfolk!

Matteus 11:18
Ty Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och så säger man: 'Han är besatt av en ond ande.'

Matteus 15:1
Härefter kommo fariséer och skriftlärde från Jerusalem till Jesus och sade:

Markus 3:21
Överst på sidan
Överst på sidan