1 Mosebok 12:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Säg därför att du är min syster, så att det går mig väl för din skull, och så att jag för din skull får leva.»

Dansk (1917 / 1931)
sig derfor, at du er min Søster, for at det maa gaa mig godt, og jeg ikke skal miste Livet for din Skyld!«

Norsk (1930)
Kjære, si at du er min søster, så det kan gå mig vel, og mitt liv kan bli spart for din skyld!

King James Bible
Say, I pray thee, thou art my sister: that it may be well with me for thy sake; and my soul shall live because of thee.

English Revised Version
Say, I pray thee, thou art my sister: that it may be well with me for thy sake, and that my soul may live because of thee.
Treasury i Bibeln Kunskap

Say.

Johannes 8:44
I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Romabrevet 3:6-8
Bort det! Huru skulle Gud då kunna döma världen?…

Romabrevet 6:23
Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

Kolosserbrevet 3:6
ty för sådant kommer Guds vrede.

thou.

1 Mosebok 11:29
Och Abram och Nahor togo sig hustrur; Abrams hustru hette Sarai, och Nahors hustru hette Milka, dotter till Haran, som var fader till Milka och Jiska.

1 Mosebok 20:2,5,12,13
Och Abraham sade om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Abimelek, konungen i Gerar, och lät hämta Sara till sig.…

1 Mosebok 26:7
Och när männen på orten frågade honom om hans hustru, sade han: »Hon är min syster.» Han fruktade nämligen för att säga att hon var hans hustru, ty han tänkte: »Männen här på orten kunde då dräpa mig för Rebeckas skull, eftersom hon är så fager att skåda.»

Jesaja 57:11
För vem räddes och fruktade du då, eftersom du var så trolös och eftersom du icke tänkte på mig och ej ville akta på? Är det icke så: eftersom jag har tegat, och det sedan länge, därför fruktar du mig icke?

Matteus 26:69-75
Men Petrus satt utanför på gården. Då kom en tjänstekvinna fram till honom och sade: »Också du var med Jesus från Galileen.»…

Galaterbrevet 2:12,13
Förut hade han nämligen ätit tillsammans med hedningarna; men så kommo några män dit från Jakob, och efter deras ankomst drog han sig tillbaka och höll sig undan, av fruktan för de omskurna.…

and.

Psaltaren 146:3-5
Förliten eder icke på furstar, icke på en människoson, han kan icke hjälpa.…

Jeremia 17:5-8
Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött sig till arm och med sitt hjärta viker av ifrån HERREN.…

Hesekiel 18:4
Se, alla själar äro mina, faderns själ såväl som sonens är min; den som syndar, han skall dö.

Länkar
1 Mosebok 12:13 Inter1 Mosebok 12:13 FlerspråkigGénesis 12:13 SpanskaGenèse 12:13 Franska1 Mose 12:13 Tyska1 Mosebok 12:13 KinesiskaGenesis 12:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 12
12Om nu egyptierna tänka, när de få se dig: 'Hon är hans hustru', så skola de dräpa mig, under det att de låta dig leva. 13Säg därför att du är min syster, så att det går mig väl för din skull, och så att jag för din skull får leva.» 14Då nu Abram kom till Egypten, sågo egyptierna att hon var en mycket skön kvinna.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 12:14
Då nu Abram kom till Egypten, sågo egyptierna att hon var en mycket skön kvinna.

1 Mosebok 20:2
Och Abraham sade om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Abimelek, konungen i Gerar, och lät hämta Sara till sig.

1 Mosebok 20:5
Sade han icke själv till mig: 'Hon är min syster'? Och likaså sade hon: 'Han är min broder.' I mitt hjärtas oskuld och med rena händer har jag gjort detta.»

1 Mosebok 20:13
Men när Gud sände mig ut på vandring bort ifrån min faders hus, sade jag till henne: 'Bevisa mig din kärlek därmed att du säger om mig, varthelst vi komma, att jag är din broder.'»

1 Mosebok 26:7
Och när männen på orten frågade honom om hans hustru, sade han: »Hon är min syster.» Han fruktade nämligen för att säga att hon var hans hustru, ty han tänkte: »Männen här på orten kunde då dräpa mig för Rebeckas skull, eftersom hon är så fager att skåda.»

Jeremia 38:17
Då sade Jeremia till Sidkia: »Så säger HERREN, härskarornas Gud, Israels Gud: Om du giver dig åt den babyloniske konungens furstar, så skall du få leva, och denna stad skall då icke bliva uppbränd i eld, utan du och ditt hus skolen få leva.

Jeremia 38:20
Jeremia sade: »Man skall icke göra det. Hör blott HERRENS röst i vad jag säger dig, så skall det gå dig väl, och du skall få leva.

1 Mosebok 12:12
Överst på sidan
Överst på sidan