Hesekiel 37:28
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så skola folken förnimma att jag är HERREN, som helgar Israel, då nu min helgedom förbliver ibland dem evinnerligen.

Dansk (1917 / 1931)
Og Folkene skal kende, at jeg er HERREN, som helliger Israel, naar min Helligdom bliver i deres Midte evindelig.

Norsk (1930)
Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, som helliger Israel, når min helligdom blir midt iblandt dem til evig tid.

King James Bible
And the heathen shall know that I the LORD do sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them for evermore.

English Revised Version
And the nations shall know that I am the LORD that sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them for evermore.
Treasury i Bibeln Kunskap

the heathen

Hesekiel 36:23,36
Jag vill nu helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, i det att I haven vanärat det bland dem; och folken skola förnimma att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig på eder inför deras ögon.…

Hesekiel 38:23
Så skall jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon; och de skola förnimma att jag är HERREN.

Hesekiel 39:7,23
Och jag skall göra mitt heliga namn kunnigt bland mitt folk Israel, jag skall icke mer låta mitt heliga namn bliva ohelgat; och folken skola förnimma att jag är HERREN, helig i Israel.…

Psaltaren 79:10
Varför skulle hedningarna få säga: »Var är nu deras Gud?» Låt det inför våra ögon bliva kunnigt på hedningarna huru du hämnas dina tjänares utgjutna blod.

Psaltaren 102:15
Då skola hedningarna frukta HERRENS namn och alla jordens konungar din härlighet,

Psaltaren 126:2
Då blev vår mun uppfylld med löje och vår tunga med jubel; då sade man bland hedningarna: »HERREN har gjort stora ting med dem.»

Romabrevet 11:15
Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad skall då deras upptagande hava med sig, om icke liv från de döda?

sanctify

Hesekiel 20:12
Jag gav dem ock mina sabbater, till att vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle veta att jag är HERREN, som helgar dem.

2 Mosebok 31:13
Tala du till Israels barn och säg: Mina sabbater skolen I hålla, ty de äro ett tecken mellan mig och eder, från släkte till släkte, för att I skolen veta att jag är HERREN, som helgar eder.

3 Mosebok 20:8
Och I skolen hålla mina stadgar och göra efter dem. Jag är HERREN, som helgar eder.

3 Mosebok 21:8
Därför skall du akta honom helig, ty han bär fram din Guds spis; han skall vara dig helig, ty jag, HERREN, som helgar eder, är helig.

Johannes 17:17-19
Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning.…

1 Korinthierbrevet 1:30
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,

Efesierbrevet 5:26
till att helga henne, genom att rena henne medelst vattnets bad, i kraft av ordet.

1 Thessalonikerbr. 5:23
Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.

Länkar
Hesekiel 37:28 InterHesekiel 37:28 FlerspråkigEzequiel 37:28 SpanskaÉzéchiel 37:28 FranskaHesekiel 37:28 TyskaHesekiel 37:28 KinesiskaEzekiel 37:28 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hesekiel 37
27Ja, min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. 28Så skola folken förnimma att jag är HERREN, som helgar Israel, då nu min helgedom förbliver ibland dem evinnerligen.
Korshänvisningar
Matteus 23:17
I dåraktige och blinde, vilket är då förmer, guldet eller templet, som har helgat guldet?

2 Mosebok 31:13
Tala du till Israels barn och säg: Mina sabbater skolen I hålla, ty de äro ett tecken mellan mig och eder, från släkte till släkte, för att I skolen veta att jag är HERREN, som helgar eder.

Jesaja 30:19
Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar; så snart han hör din röst, skall han svara dig.

Hesekiel 20:12
Jag gav dem ock mina sabbater, till att vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle veta att jag är HERREN, som helgar dem.

Hesekiel 38:1
Och HERRENS ord kom till mig; han sade:

Hesekiel 38:23
Så skall jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon; och de skola förnimma att jag är HERREN.

Hesekiel 43:7
Den sade till mig: Du människobarn, detta är den plats där min tron är, den plats där mina fötter skola stå, där jag vill bo ibland Israels barn evinnerligen. Och Israels hus skall icke mer orena mitt eviga namn, varken de själva eller deras konungar, med sin trolösa avfällighet, med sina konungars döda kroppar och med sina offerhöjder:

Hesekiel 37:27
Överst på sidan
Överst på sidan