1.Peter 5
Dansk (1917 / 1931)
1De Ældste iblandt eder formaner jeg som Medældste og Vidne til Kristi Lidelser, som den, der ogsaa har Del i Herligheden, der skal aabenbares: 2Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, ikke tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed; 3ikke heller som de, der ville herske over Menighederne, men som Mønstre for Hjorden; 4og naar da Overhyrden aabenbares, skulle I faa Herlighedens uvisnelige Krans.

5Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

6Derfor ydmyger eder under Guds vældige Haand, for at han i sin Tid maa ophøje eder. 7Kaster al eders Sørg paa ham, thi han har Omsorg for eder. 8Vær ædru, vaager; eders Modstander, Djævelen, gaar omkring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge. 9Staar ham imod, faste i Troen, vidende, at de samme Lidelser fuldbyrdes paa eders Brødre i Verden.

10Men al Naades Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i Kristus Jesus efter en kort Tids Lidelse, han vil selv fuldelig berede eder, styrke, bekræfte, grundfæste eder! 11Ham tilhører Magten i Evighedernes Evigheder! Amen.

12Med Silvanus, den trofaste Broder (thi det holder jeg ham for), har jeg i Korthed skrevet eder til for at formane og bevidne, at dette er Guds sande Naade, hvori I staa. 13Den medudvalgte i Babylon og min Søn, Markus, hilser eder. 14Hilser hverandre med Kærligheds Kys! Fred være med eder alle, som ere i Kristus!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
1 Peter 4
Top of Page
Top of Page