2 Krönikeboken 14:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och han uppmanade Juda att söka HERREN, sina fäders Gud, och hålla lagen och budorden.

Dansk (1917 / 1931)
og bød Judæerne søge HERREN, deres Fædres Gud, og holde Loven og Budet,

Norsk (1930)
Og han bød Juda å søke Herren, deres fedres Gud, og holde loven og budene.

King James Bible
And commanded Judah to seek the LORD God of their fathers, and to do the law and the commandment.

English Revised Version
and commanded Judah to seek the LORD, the God of their fathers, and to do the law and the commandment.
Treasury i Bibeln Kunskap

commanded

2 Krönikeboken 29:21,27,30
Och man förde fram sju tjurar, sju vädurar och sju lamm, så ock sju bockar till syndoffer för riket och för helgedomen och för Juda; och han befallde Arons söner, prästerna, att offra detta på HERRENS altare.…

2 Krönikeboken 30:12
Också i Juda verkade Guds hand, så att han gav dem ett endräktigt hjärta till att göra efter vad konungen och de överste hade bjudit i kraft av HERRENS ord.

2 Krönikeboken 33:16
Och han upprättade HERRENS altare och offrade tackoffer och lovoffer därpå, och uppmanade Juda att tjäna HERREN, Israels Gud.

2 Krönikeboken 34:32,33
Och han lät alla som funnos i Jerusalem och Benjamin träda in i förbundet Och Jerusalems invånare gjorde efter Guds, sina fäders Guds, förbund.…

1 Mosebok 18:19
Ty därtill har jag utvalt honom, för att han skall bjuda sina barn och sitt hus efter sig att hålla HERRENS väg och öva rättfärdighet och rätt, på det att HERREN må låta det komma över Abraham, som han har lovat honom.»

Josuaé 24:15
Men om det misshagar eder att tjäna HERREN, så utväljen åt eder i dag vem I viljen tjäna, antingen de gudar som edra fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land I själva bon. Men jag och mitt hus, vi vilja tjäna HERREN.»

1 Samuelsboken 3:13
Ty jag har förkunnat för honom att jag skall vara domare över hans hus till evig tid, därför att han har syndat, i det han visste huru hans söner drogo förbannelse över sig och dock icke höll dem tillbaka.

Esra 10:7-12
Och man lät utropa i Juda och Jerusalem, bland alla dem som hade återkommit ifrån fångenskapen, att de skulle församla sig i Jerusalem;…

Nehemja 13:9,19-22
Därefter tillsade jag att man skulle rena kamrarna, och jag lät åter ställa in i dem Guds hus' kärl, så ock spisoffret och rökelsen.…

Psaltaren 101:2-8
Jag vill akta på ostrafflighetens väg -- när kommer du till mig? Jag vill föra en ostrafflig vandel, där jag bor i mitt hus.…

seek

2 Krönikeboken 11:16
Och dem följde ifrån alla Israels stammar de som vände sina hjärtan till att söka HERREN, Israels Gud; dessa kommo till Jerusalem för att offra åt HERREN, sina fäders Gud.

2 Krönikeboken 30:19
som har vänt sitt hjärta till att söka Gud, HERREN, sina fäders Gud, om han än icke är ren efter helgedomens ordning.»

Jesaja 55:6,7
Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.…

Amos 5:4
Ty så säger HERREN till Israels hus: Söken mig, så fån I leva.

to do

Nehemja 10:29-39
dessa slöto sig till sina förnämligare bröder och gingo ed och svuro att de skulle vandra efter Guds lag, den som hade blivit given genom Guds tjänare Mose, och att de skulle hålla och göra efter alla HERRENS, vår HERRES, bud och rätter och stadgar,…

Psaltaren 119:10
Jag söker dig av allt mitt hjärta; låt mig icke fara vilse från dina bud.

Länkar
2 Krönikeboken 14:4 Inter2 Krönikeboken 14:4 Flerspråkig2 Crónicas 14:4 Spanska2 Chroniques 14:4 Franska2 Chronik 14:4 Tyska2 Krönikeboken 14:4 Kinesiska2 Chronicles 14:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Krönikeboken 14
3Han skaffade bort de främmande altarna och offerhöjderna och slog sönder stoderna och högg ned Aserorna. 4Och han uppmanade Juda att söka HERREN, sina fäders Gud, och hålla lagen och budorden. 5Ur alla Juda städer skaffade han bort offerhöjderna och solstoderna; och riket hade ro under honom.…
Korshänvisningar
2 Krönikeboken 14:3
Han skaffade bort de främmande altarna och offerhöjderna och slog sönder stoderna och högg ned Aserorna.

2 Krönikeboken 14:5
Ur alla Juda städer skaffade han bort offerhöjderna och solstoderna; och riket hade ro under honom.

2 Krönikeboken 14:3
Överst på sidan
Överst på sidan