1 Kungaboken 8:15
Parallella Vers
Svenska (1917)
Han sade: »Lovad vare HERREN, Israels Gud, som med sin hand har fullbordat vad han med sin mun lovade min fader David, i det han sade:

Dansk (1917 / 1931)
og han sagde: »Lovet være HERREN, Israels Gud, hvis Haand har fuldført, hvad hans Mund talede til min Fader David, dengang han sagde:

Norsk (1930)
Han sa: Lovet være Herren, Israels Gud, som med sin munn talte med David, min far, og med sin hånd har opfylt det han lovte da han sa:

King James Bible
And he said, Blessed be the LORD God of Israel, which spake with his mouth unto David my father, and hath with his hand fulfilled it, saying,

English Revised Version
And he said, Blessed be the LORD, the God of Israel, which spake with his mouth unto David my father, and hath with his hand fulfilled it, saying,
Treasury i Bibeln Kunskap

blessed

1 Krönikeboken 29:10,20
Och David lovade HERREN inför hela församlingen; David sade: »Lovad vare du, HERRE, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet!…

2 Krönikeboken 6:4
Han sade: »Lovad vare HERREN, Israels Gud, som med sina händer har fullbordat vad han med sin mun lovade min fader David, i det han sade:

2 Krönikeboken 20:26
Men på fjärde dagen församlade de sig i Berakadalen; där lovade de HERREN, och därav fick det stället namnet Berakadalen, såsom det heter ännu i dag.

Nehemja 9:5
Och leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: »Stån upp och loven HERREN, eder Gud, från evighet till evighet. Ja, lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris.

Psaltaren 41:13
Lovad vare HERREN, Israels Gud, från evighet till evighet! Amen, Amen. Andra boken

Psaltaren 72:18,19
Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud, som allena gör under!…

Psaltaren 115:18
Men vi, vi skola lova HERREN från nu och till evig tid. Halleluja!

Psaltaren 117:1,2
Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk.…

Lukas 1:68
»Lovad vare Herren, Israels Gud, som har sett till sitt folk och berett det förlossning,

Efesierbrevet 1:3
Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

1 Petrusbrevet 1:3
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

which spake

2 Samuelsbokem 7:5,25,28,29
»Gå och säg till min tjänare David: Så säger HERREN: Skulle du bygga mig ett hus att bo i?…

1 Krönikeboken 17:12
Han skall bygga ett hus åt mig, och jag skall befästa hans tron för evig tid.

Jesaja 1:20
Men ären I ovilliga och gensträviga, skolen I förtäras av svärd; ty så har HERRENS mun talat.

Lukas 1:70
såsom han hade lovat genom sin forntida heliga profeters mun.

hath

Josuaé 21:45
Intet uteblev av allt det goda som HERREN hade lovat Israels hus; det gick allt i fullbordan.

Josuaé 23:15,16
Men likasom allt det goda som HERREN, eder Gud, lovade eder har kommit över eder, så skall ock HERREN låta allt det onda komma över eder, till dess han har förgjort eder ur detta goda land, som HERREN, eder Gud, har givit eder.…

Psaltaren 138:2
Jag vill tillbedja, vänd mot ditt heliga tempel, och prisa ditt namn för din nåd och sanning, ty du har gjort ditt löftesord stort utöver allt vad ditt namn hade sagt.

Matteus 24:35
Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

Lukas 1:54,55,72
Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet…

Länkar
1 Kungaboken 8:15 Inter1 Kungaboken 8:15 Flerspråkig1 Reyes 8:15 Spanska1 Rois 8:15 Franska1 Koenige 8:15 Tyska1 Kungaboken 8:15 Kinesiska1 Kings 8:15 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Kungaboken 8
14Sedan vände konungen sig om och välsignade Israels hela församling, under det att Israels hela församling förblev stående. 15Han sade: »Lovad vare HERREN, Israels Gud, som med sin hand har fullbordat vad han med sin mun lovade min fader David, i det han sade: 16'Från den dag då jag förde mitt folk Israel ut ur Egypten har jag icke i någon av Israels stammar utvalt en stad, till att i den bygga ett hus där mitt namn skulle vara; men David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel.'…
Korshänvisningar
Lukas 1:68
»Lovad vare Herren, Israels Gud, som har sett till sitt folk och berett det förlossning,

2 Samuelsbokem 6:18
När David hade offrat brännoffret och tackoffret välsignade han folket i HERREN Sebaots namn.

2 Samuelsbokem 7:12
När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv; och jag skall befästa hans konungadöme.

2 Samuelsbokem 7:13
Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans konungatron för evig tid.

1 Krönikeboken 16:36
Lovad vare HERREN, Israels Gud, från evighet till evighet!» Och allt folket sade: »Amen», och lovade HERREN.

1 Krönikeboken 22:10
Han skall bygga ett hus åt mitt namn; han skall vara min son, och jag skall vara hans fader. Och jag skall befästa hans konungatron över Israel för evig tid.

1 Krönikeboken 29:10
Och David lovade HERREN inför hela församlingen; David sade: »Lovad vare du, HERRE, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet!

1 Krönikeboken 29:20
Därefter sade David till hela församlingen: »Loven HERREN, eder Gud.» Då lovade hela församlingen HERREN, sina fäders Gud, och de bugade sig och föllo ned för HERREN och för konungen.

Nehemja 9:5
Och leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: »Stån upp och loven HERREN, eder Gud, från evighet till evighet. Ja, lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris.

1 Kungaboken 8:14
Överst på sidan
Överst på sidan