Lukas 3:36
Parallella Vers
Svenska (1917)
som var son av Kainam, som var son av Arfaksad, som var son av Sem, som var son av Noa, som var son av Lamek,

Dansk (1917 / 1931)
Kajnans Søn, Arfaksads Søn, Sems Søn, Noas Søn, Lameks Søn,

Norsk (1930)
sønn av Kenan, sønn av Arpaksad, sønn av Sem, sønn av Noah, sønn av Lamek,

King James Bible
Which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe, which was the son of Lamech,

English Revised Version
the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,
Treasury i Bibeln Kunskap

Cainan.

Lukas 11:12
eller som räcker honom en skorpion, när han beder om ett ägg?

.) It may here be remarked, that though some of the same names occur here, from Nathan downwards, as in Joseph's genealogy, yet there appears no sufficient evidence that the same persons were intended, different persons often bearing the same name.

Sem.

1 Mosebok 5:32
När Noa var fem hundra år gammal, födde han Sem, Ham och Jafet.

1 Mosebok 7:13
På denna samma dag gick Noa in i arken, så ock Sem, Ham och Jafet, Noas söner, vidare Noas hustru och hans söners tre hustrur med dem,

1 Mosebok 9:18,26,27
Noas söner, som gingo ut ur arken, voro Sem, Ham och Jafet; men Ham var Kanaans fader.…

1 Mosebok 10:21,22
Söner föddes ock åt Sem, Jafets äldre broder, som blev stamfader för alla Ebers söner.…

1 Mosebok 11:10
Detta är berättelsen om Sems släkt. När Sem var hundra år gammal, födde han Arpaksad, två år efter floden.

*etc:

1 Krönikeboken 1:17
Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, så ock Us, Hul, Geter och Mesek.

Shem.

Lukas 17:27
människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans.

1 Mosebok 5:29,30
Och han gav honom namnet Noa, i det han sade: »Denne skall trösta oss vid vårt arbete och våra händers möda, när vi bruka jorden, som HERREN har förbannat.»…

1 Mosebok 6:8-10,22
Men Noa hade funnit nåd för HERRENS ögon.…

1 Mosebok 7:1,23
Och HERREN sade till Noa: »Gå in i arken med hela ditt hus, ty dig har jag funnit rättfärdig inför mig bland detta släkte.…

1 Mosebok 8:1
Då tänkte Gud på Noa och på alla de vilda djur och alla de boskapsdjur som voro med honom i arken. Och Gud lät en vind gå fram över jorden, så att vattnet sjönk undan;

1 Mosebok 9:1
Och Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden.

Hesekiel 14:14
och om då därinne funnes dessa tre män: Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet rädda allenast sina egna liv, säger Herren, HERREN.

Hebreerbrevet 11:7
Genom tron var det som Noa, sedan han hade fått uppenbarelse om något som man ännu icke såg, i from förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus; och genom den blev han världen till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till.

1 Petrusbrevet 3:20
för sådana som fordom voro ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få -- allenast åtta personer -- blevo frälsta genom vatten.

2 Petrusbrevet 2:5
Ej heller skonade han den forntida världen, om han ock, när han lät floden komma över de ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra.

Noah.

Länkar
Lukas 3:36 InterLukas 3:36 FlerspråkigLucas 3:36 SpanskaLuc 3:36 FranskaLukas 3:36 TyskaLukas 3:36 KinesiskaLuke 3:36 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Lukas 3
35som var son av Seruk, som var son av Ragau, som var son av Falek, som var son av Eber, som var son av Sala, 36som var son av Kainam, som var son av Arfaksad, som var son av Sem, som var son av Noa, som var son av Lamek, 37som var son av Matusala, som var son av Enok, som var son av Jaret som var son av Maleleel, som var son av Kainan,…
Korshänvisningar
1 Mosebok 5:3
När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set.

1 Krönikeboken 1:1
Adam, Set, Enos,

Lukas 3:35
som var son av Seruk, som var son av Ragau, som var son av Falek, som var son av Eber, som var son av Sala,

Lukas 3:37
som var son av Matusala, som var son av Enok, som var son av Jaret som var son av Maleleel, som var son av Kainan,

Lukas 3:35
Överst på sidan
Överst på sidan