1 Krönikeboken 1:17
Parallella Vers
Svenska (1917)
Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, så ock Us, Hul, Geter och Mesek.

Dansk (1917 / 1931)
Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj.

Norsk (1930)
Sems sønner var Elam og Assur og Arpaksad og Lud og Aram og Us og Hul og Geter og Mesek.

King James Bible
The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.

English Revised Version
The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arpachshad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether., and Meshech.
Treasury i Bibeln Kunskap

sons of Shem.

1 Mosebok 10:22-32
Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.…

1 Mosebok 11:10
Detta är berättelsen om Sems släkt. När Sem var hundra år gammal, födde han Arpaksad, två år efter floden.

Elam.

1 Mosebok 14:1
På den tid då Amrafel var konung i Sinear, Arjok konung i Ellasar, Kedorlaomer konung i Elam och Tideal konung över Goim, hände sig

Jesaja 11:11
Och HERREN skall på den tiden ännu en gång räcka ut sin hand, för att förvärva åt sig kvarlevan av sitt folk, vad som har blivit räddat från Assyrien, Egypten, Patros, Etiopien, Elam, Sinear, Hamat och havsländerna.

Jesaja 21:2
En gruvlig syn har blivit mig kungjord: »Härjare härja, rövare röva. Drag upp, du Elam! Träng på, du Mediens folk! På all suckan vill jag göra slut.»

Jesaja 22:6
Elam hade fattat kogret, vagnskämpar och ryttare följde honom; Kir hade blottat skölden.

Jeremia 25:25
så ock alla konungar i Simri, alla konungar i Elam och alla konungar i Medien,

Hesekiel 32:24
Där ligger Elam med hela sin larmande hop, vilande runt omkring hans grav. Allasammans ligga de slagna, männen som föllo för svärd, och som oomskurna måste fara, ned i jordens djup, desamma som en gång utbredde skräck omkring sig i de levandes land; nu måste de bära sin skam bland de andra som hava farit ned i graven.

Daniel 8:2
Då jag nu i denna syn såg till, tyckte jag mig vara i Susans borg i hövdingdömet Elam; och då jag vidare såg till i synen, fann jag mig vara vid floden Ulai.

Asshur.

4 Mosebok 24:22-24
Likväl skall Kain bliva utrotad; ja, Assur skall omsider föra dig i fångenskap.»…

Esra 4:2
gingo de till Serubbabel och till huvudmännen för familjerna och sade till dem: »Vi vilja bygga tillsammans med eder, ty vi söka eder Gud, likasom I, och åt honom offra vi alltsedan den tid då den assyriske konungen Esarhaddon lät föra oss hit.»

Psaltaren 83:8
Assur har ock slutit sig till dem, han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela.

Assur.

Hesekiel 27:23
Haran, Kanne och Eden, Sabas köpmän, Assur och Kilmad drevo köpenskap med dig.

Hesekiel 32:22
Där ligger redan Assur med hela sin skara; runt omkring honom har denna sin gravplats. Allasammans ligga de där slagna, fallna för svärd.

Hosea 14:3
Hos Assur skola vi ej mer söka vår frälsning, vi skola icke vidare stiga till häst. våra händers verk skola vi icke mer kalla för vår Gud. Ty hos dig är det som den faderlöse undfår barmhärtighet.»

Lud.

Jesaja 66:19
Och jag skall göra ett tecken bland dem; och några av dem som bliva räddade skall jag sända såsom budbärare till hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud, bågskyttfolken, till Tubal och Javan, till havsländerna i fjärran, som icke hava hört något om mig eller sett min härlighet; och de skola förkunna min härlighet bland folken.

Hesekiel 27:10
Perser, ludéer och putéer funnos i din här och voro ditt krigsfolk. Sköldar och hjälmar hängde de upp i dig; dessa gåvo dig glans.

Aram.

4 Mosebok 23:7
Då hör han upp sin röst och kvad: »Från Aram hämtade mig Balak, från österns berg Moabs konung: 'Kom och förbanna åt mig Jakob, kom och tala ofärd över Israel.

Meshech.

1 Mosebok 10:23
Arams söner voro Us, Hul, Geter och Mas.

Mash.

Länkar
1 Krönikeboken 1:17 Inter1 Krönikeboken 1:17 Flerspråkig1 Crónicas 1:17 Spanska1 Chroniques 1:17 Franska1 Chronik 1:17 Tyska1 Krönikeboken 1:17 Kinesiska1 Chronicles 1:17 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Krönikeboken 1
17Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, så ock Us, Hul, Geter och Mesek. 18Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.…
Korshänvisningar
Lukas 3:36
som var son av Kainam, som var son av Arfaksad, som var son av Sem, som var son av Noa, som var son av Lamek,

1 Mosebok 10:22
Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.

1 Mosebok 10:23
Arams söner voro Us, Hul, Geter och Mas.

1 Krönikeboken 1:16
arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

1 Krönikeboken 1:18
Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.

1 Krönikeboken 1:16
Överst på sidan
Överst på sidan