Jesaja 1:21
Parallella Vers
Svenska (1917)
Huru har hon icke blivit en sköka, den trogna staden! Den var full av rätt, rättfärdighet bodde därinne, men nu bo där mördare.

Dansk (1917 / 1931)
At den skulde ende som Skøge, den trofaste By, Zion, saa fuld af Ret, Retfærdigheds Hjem — men nu er der Mordere.

Norsk (1930)
Hvor den er blitt til en horkvinne, den trofaste by, som var full av rett, hvor rettferd hadde hjemme, og nu - mordere!

King James Bible
How is the faithful city become an harlot! it was full of judgment; righteousness lodged in it; but now murderers.

English Revised Version
How is the faithful city become an harlot! she that was full of judgment! righteousness lodged in her, but now murderers.
Treasury i Bibeln Kunskap

the faithful

Jesaja 48:2
allt medan I kallen eder efter den heliga staden och stödjen eder på Israels Gud, på honom vilkens namn är HERREN Sebaot.

Nehemja 11:1
Och folkets furstar bodde i Jerusalem; men det övriga folket kastade lott, för att så var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan nio tiondedelar skulle bo i de andra städerna.

Psaltaren 46:4
En ström går fram, vars flöden giva glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

Psaltaren 48:1,8
En sång, en psalm av Koras söner. (2) Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg.…

Hosea 11:12
Efraim har omvärvt mig med lögn och Israels hus med svek Juda är alltjämt trolös mot Gud, mot den Helige, den Trofaste.

Sakaria 8:3
Så säger HERREN: Jag vill vända: åter till Sion och taga min boning i Jerusalem; och Jerusalem skall kallas »den trogna staden», och HERREN Sebaots berg »det heliga berget».

Hebreerbrevet 12:22
Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,

become

Jeremia 2:20,21
Ty för länge sedan bröt du sönder ditt ok och slet av dina band och sade: »Jag vill ej tjäna.» Och på alla höga kullar och under alla gröna träd lade du dig ned för att öva otukt.…

Jeremia 3:1
Det är sagt: Om en man skiljer sig från sin hustru, och hon så går bort ifrån honom och bliver en annan mans hustru, icke får han då åter komma tillbaka till henne? Bleve icke då det landet ohelgat? Och du, som har bedrivit otukt med så många älskare, du vill ändå få komma tillbaka till mig! säger HERREN.

Klagovisorna 1:8,9
Svårt hade Jerusalem försynda sig; därför har hon blivit en styggelse. Alla som ärade henne förakta henne nu, då de se hennes blygd. Därför suckar hon ock själv och drager sig undan.…

Hesekiel 16:1
Och HERRENS ord kom till mig; han sade:

Hesekiel 22:1
Och HERRENS ord kom till mig; han sade:

Hesekiel 23:1
Och HERRENS ord kom till mig; han sade:

Lukas 13:34
Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men haven icke velat.

Uppenbarelseboken 11:2,8
Men lämna å sido templets yttre förgård och mät den icke; ty den är prisgiven åt hedningarna, och de skola under fyrtiotvå månader förtrampa den heliga staden.…

it was full

Jesaja 5:7
Ty HERREN Sebaots vingård, det är Israels hus; och Juda folk är hans älsklingsplantering. Men när han väntade laglydnad, då fann han lagbrott, och när han väntade rättfärdighet, fann han skriande orättfärdighet. --

2 Samuelsbokem 8:15
David regerade nu över hela Israel; och David skipade lag och rätt åt allt sitt folk.

2 Krönikeboken 19:9
bjöd han dem och sade: »Så skolen I göra i HERRENS fruktan, redligt och med hängivet hjärta.

Hesekiel 22:3-7
och säg: Så säger Herren, HERREN: Du stad som utgjuter dina invånares blod, så att din stund måste komma, du som gör eländiga avgudar åt dig och så bliver orenad!…

Mika 3:2,3
I som haten det goda och älsken det onda, I som sliten huden av kroppen på människorna och köttet från deras ben?…

Sefanja 3:1-3
Ve henne, den gensträviga och befläckade staden, förtryckets stad!…

Apostagärningarna 7:52
Vilken av profeterna hava icke edra fäder förföljt? De hava ju dräpt dem som förkunnade att den Rättfärdige skulle komma, han som I själva nu haven förrått och dräpt,

Länkar
Jesaja 1:21 InterJesaja 1:21 FlerspråkigIsaías 1:21 SpanskaÉsaïe 1:21 FranskaJesaja 1:21 TyskaJesaja 1:21 KinesiskaIsaiah 1:21 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 1
21Huru har hon icke blivit en sköka, den trogna staden! Den var full av rätt, rättfärdighet bodde därinne, men nu bo där mördare. 22Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten.…
Korshänvisningar
Uppenbarelseboken 17:1
Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: »Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten,

Jesaja 1:22
Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten.

Jesaja 57:3
Men träden fram hit, I söner av teckentyderskor, I barn av äktenskapsbrytare och skökor.

Jesaja 59:3
Ty edra händer äro fläckade av blod och edra fingrar av missgärning, edra läppar tala lögn, och eder tunga frambär orättfärdighet.

Jesaja 59:14
Rätten tränges tillbaka, och rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, och vad rätt är kan ej komma fram.

Jesaja 59:15
Så måste sanningen hålla sig undan, och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad. Detta såg HERREN, och det misshagade honom, att det icke fanns någon rätt.

Jeremia 2:20
Ty för länge sedan bröt du sönder ditt ok och slet av dina band och sade: »Jag vill ej tjäna.» Och på alla höga kullar och under alla gröna träd lade du dig ned för att öva otukt.

Hosea 2:5
ty deras moder var en trolös kvinna, ja, hon som födde dem bedrev skamliga ting. Hon sade ju: »Jag vill följa efter mina älskare, som giva mig min mat och min dryck, min ull och mitt lin, min olja och mitt vin.»

Habackuk 1:4
Därigenom bliver lagen vanmäktig, och rätten kommer aldrig fram. Ty den ogudaktige snärjer den rättfärdige; så framstår rätten förvrängd.

Jesaja 1:20
Överst på sidan
Överst på sidan