Hesekiel 28:15
Parallella Vers
Svenska (1917)
Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.

Dansk (1917 / 1931)
Fuldkommen var du i din Færd, fra den Dag du skabtes, indtil der fandtes Brøde hos dig.

Norsk (1930)
Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du blev skapt, til det blev funnet urettferdighet hos dig.

King James Bible
Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.

English Revised Version
Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till unrighteousness was found in thee.
Treasury i Bibeln Kunskap

perfect

Hesekiel 28:3-6,12
och sant är att du är visare än Daniel; ingen hemlighet är förborgad för dig;…

Hesekiel 27:3,4
säg till Tyrus: Du som bor vid havets portar och driver köpenskap med folken, hän till många havsländer, så säger Herren, HERREN: O Tyrus, du säger själv: »Jag är skönhetens fullhet.»…

till iniquity

Hesekiel 28:17,18
Eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull, därför slog jag dig ned till jorden och gav dig till pris åt konungarna, så att de fingo se sin lust på dig.…

1 Mosebok 1:26,27,31
Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.»…

1 Mosebok 6:5,6
Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda,…

Ordspråksboken 14:34
Rättfärdighet upphöjer ett folk men synd är folkens vanära.

Predikaren 7:29
Dock se, detta har jag funnit, att Gud har gjort människorna sådana de borde vara, men själva tänka de ut mångahanda funder.

Jesaja 14:12
Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare!

Klagovisorna 5:16
Kronan har fallit ifrån vårt huvud; ve oss, att vi syndade så!

Romabrevet 7:9
Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv,

2 Petrusbrevet 2:4
Ty Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras till domen.

Länkar
Hesekiel 28:15 InterHesekiel 28:15 FlerspråkigEzequiel 28:15 SpanskaÉzéchiel 28:15 FranskaHesekiel 28:15 TyskaHesekiel 28:15 KinesiskaEzekiel 28:15 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hesekiel 28
14Du var en kerub, som skuggade vida, och jag hade satt dig att vara på det heliga gudaberget, du fick där gå omkring bland gnistrande stenar. 15Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. 16Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt, och du föll i synd. Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vittskuggande kerub; du fick ej stanna bland de gnistrande stenarna.…
Korshänvisningar
Hesekiel 27:3
säg till Tyrus: Du som bor vid havets portar och driver köpenskap med folken, hän till många havsländer, så säger Herren, HERREN: O Tyrus, du säger själv: »Jag är skönhetens fullhet.»

Hesekiel 27:4
Ja, dig som har ditt rike ute i havet, dig gjorde dina byggningsmän fullkomlig i skönhet.

Hesekiel 28:3
och sant är att du är visare än Daniel; ingen hemlighet är förborgad för dig;

Hesekiel 28:12
Du människobarn, stäm upp en klagosång över konungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, HERREN: Du var ypperst bland härliga skapelser, full med vishet och fullkomlig i skönhet.

Hesekiel 28:17
Eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull, därför slog jag dig ned till jorden och gav dig till pris åt konungarna, så att de fingo se sin lust på dig.

Hesekiel 28:18
Genom dina många missgärningar vid din orättrådiga köpenskap ohelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut ifrån dig, och av den blev du förtärd. Jag lät dig ligga såsom aska på jorden inför alla som besökte dig.

Hesekiel 28:14
Överst på sidan
Överst på sidan