2.Mosebog 37
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Derpaa lavede Bezal'el Arken af Akacietræ, halvtredje Alen lang, halvanden Alen bred og halvanden Alen høj,1Og Besalel gjorde arken av akasietre, halvtredje alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen høi. 1Och Besalel gjorde arken av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög.
2og overtrak den indvendig og udvendig med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om den.2Han klædde den med rent gull, både innvendig og utvendig, og han gjorde en gullkrans på den rundt omkring. 2Och han överdrog den med rent guld innan och utan; och han gjorde på den en rand av guld runt omkring.
3Derefter støbte han fire Guldringe til den og satte dem paa dens fire Fødder, to Ringe paa hver Side af den.3Han støpte fire gullringer som han festet i de fire føtter på arken, to ringer på den ene side og to på den andre. 3Och han göt till den fyra ringar: av guld och satte dem över de fyra fötterna, två ringar på ena sidan och två ringar på andra sidan.
4Og han lavede Bærestænger af Akacietræ og overtrak dem med Guld;4Så gjorde han stenger av akasietre og klædde dem med gull, 4Och han gjorde stänger av akacieträ och överdrog dem med guld.
DANNORSVE
5saa stak han Stængerne gennem Ringene paa Arkens Sider, for at den kunde bæres med dem.5og han stakk stengene inn i ringene på sidene av arken, så arken kunde bæres. 5Och stängerna sköt han in i ringarna, på sidorna av arken, så att man kunde bära arken.
6Derpaa lavede han Sonedækket af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt,6Så gjorde han en nådestol av rent gull, halvtredje alen lang og halvannen alen bred. 6Och han gjorde en nådastol av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred.
7og han lavede to Keruber af Guld, i drevet Arbejde lavede han dem, ved begge Ender af Sonedækket,7Og han gjorde to kjeruber av gull; i drevet arbeid gjorde han dem og satte dem ved begge endene av nådestolen, 7Och han gjorde två keruber av guld; i drivet arbete gjorde han dem och satte dem vid de båda ändarna av nådastolen,
8den ene Kerub ved den ene Ende, den anden Kerub ved den anden; han lavede Keruberne saaledes, at de var i eet med Sonedækket ved begge Ender.8en kjerub ved den ene ende og en kjerub ved den andre ende; i ett med nådestolen gjorde han kjerubene, én på hver ende av den. 8en kerub vid ena ändan och en kerub vid andra ändan. I ett stycke med nådastolen gjorde han keruberna vid dess båda ändar.
9Og Keruberne bredte deres Vinger i Vejret, saaledes at de dækkede over Sonedækket med deres Vinger; de vendte Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sonedækket vendte Kerubernes Ansigter.9Kjerubene holdt vingene utbredt og opløftet, så de dekket over nådestolen med sine vinger, og deres ansikter vendte mot hverandre; mot nådestolen vendte kjerubene sitt ansikt. 9Och keruberna bredde ut sina vingar och höllo dem uppåt, så att de övertäckte nådastolen med sina vingar, under det att de hade sina ansikten vända mot varandra; ned mot nådastolen vände keruberna sina ansikten.
DANNORSVE
10Derpaa lavede han Bordet af Akacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt,10Så gjorde han bordet av akasietre, to alen langt og én alen bredt og halvannen alen høit. 10Han gjorde ock bordet av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt.
11og overtrak det med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om det.11Han klædde det med rent gull og gjorde en gullkrans på det rundt omkring. 11Och han överdrog det med rent guld; och han gjorde en rand av guld därpå runt omkring.
12Og han satte en Liste af en Haands Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.12Og han gjorde en list på det av en hånds bredde rundt omkring, og rundt om listen gjorde han en gullkrans. 12Och runt omkring det gjorde han en list av en hands bredd, och runt omkring listen gjorde han en rand av guld.
13Og han støbte fire Guldringe og satte dem paa de fire Hjørner ved dets fire Ben.13Så støpte han fire gullringer til det og satte ringene i de fire hjørner på de fire føtter. 13Och han göt till bordet fyra ringar av guld och satte ringarna i de fyra hörnen vid de fyra fötterna.
DANNORSVE
14Lige ved Listen sad Ringene til at stikke Bærestængerne i, saa at man kunde bære Bordet.14Like ved listen satt ringene til å stikke stengene i, så bordet kunde bæres. 14Invid listen sattes ringarna, för att stängerna skulle skjutas in i dem, så att man kunde bära bordet.
15Og han lavede Bærestængerne at Akacietræ og overtrak dem med Guld, og med dem skulde Bordet bæres.15Stengene gjorde han av akasietre og klædde dem med gull; på dem skulde bordet bæres. 15Och han gjorde stängerna av akacieträ och överdrog dem med guld; så kunde man bära bordet.
16Og han lavede af purt Guld de Ting, som hørte til Bordet, Fadene og Kanderne, Skaalene og Krukkerne til at udgyde Drikoffer med.16Så gjorde han karene som skulde stå på bordet, av rent gull, fatene og skålene som hørte til bordet, og begerne og kannene som det skulde ofres drikkoffer med. 16Och han gjorde kärlen till bordet av rent guld, faten och skålarna, bägarna och kannorna med vilka man skulle utgjuta drickoffer.
DANNORSVE
17Derpaa lavede han Lysestagen af purt Guld, i drevet Arbejde lavede han Lysestagen, dens Fod og selve Stagen, saaledes at dens Blomster med Bægere og Kroner var i eet med den;17Så gjorde han lysestaken av rent gull; i drevet arbeid gjorde han den; både foten på den og stangen, begerne og knoppene og blomstene var i ett med den. 17Han gjorde ock ljusstaken av rent guld. I drivet arbete gjorde han ljusstaken med dess fotställning och dess mittelrör; kalkarna därpå, kulor och blommor, gjordes i ett stycke med den.
18seks Arme udgik fra Lysestagens Sider, tre fra den ene og tre fra den anden Side.18Seks armer gikk ut fra dens sider, tre armer fra den ene side og tre fra den andre. 18Och sex armar utgingo från ljusstakens sidor, tre armar från ena sidan och tre armar från andra sidan.
19Paa hver af Armene, der udgik fra Lysestagen, var der tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,19Det var tre mandelformede beger på den første arm med knopp og blomst, og tre mandelformede beger på den annen arm med knopp og blomst; således var det på alle de seks armer som gikk ut fra lysestaken. 19På den ena armen sattes tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera bestående av en kula och en blomma, och på den andra armen sammalunda tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera bestående av en kula och en blomma; så gjordes på de sex armar som utgingo från ljusstaken
20men paa selve Stagen var der fire mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,20På selve lysestaken var det fire mandelformede beger med knopper og blomster, 20Men på själva ljusstaken sattes fyra kalkar, liknande mandelblommor, med sina kulor och blommor.
DANNORSVE
21et Bæger under hvert af de tre Par Arme, der udgik fra den.21én knopp under de to første armer i ett med den, og én knopp under de to næste armer i ett med den, og én knopp under de to øverste armer i ett med den - én knopp under hvert par av de seks armer som gikk ut fra lysestaken. 21En kula sattes under det första armparet som utgick från ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det andra armparet som utgick från ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det tredje armparet som utgick från ljusstaken, i ett stycke med den: alltså under de sex armar som utgingo från den.
22Bægrene og Armene var i eet med den, saa at det hele udgjorde eet drevet Arbejde af purt Guld.22Både knoppene og armene var i ett med den; alt sammen var ett drevet arbeid av rent gull. 22Deras kulor och armar gjordes i ett stycke med den, alltsammans ett enda stycke i drivet arbete av rent guld.
23Derpaa lavede han de syv Lamper til den, Lampesaksene og Bakkerne af purt Guld.23Så gjorde han syv lamper til lysestaken og lysesakser og brikker til den av rent gull. 23Och han gjorde till den sju lampor, så ock lamptänger och brickor till den av rent guld.
24En Talent purt Guld brugte han til den og til alt dens Tilbehør.24Én talent rent gull brukte han til lysestaken og alle redskaper som hørte til den. 24Av en talent rent guld gjorde han den med alla dess tillbehör.
DANNORSVE
25Derpaa lavede han Røgelsealteret af Akacietræ, en Alen langt og en Alen bredt, i Firkant, og to Alen højt, og dets Horn var i eet med det.25Så gjorde han røkoffer-alteret av akasietre, en alen langt og en alen bredt, firkantet, og to alen høit; hornene på alteret var i ett med det. 25Och han gjorde rökelsealtaret av akacieträ, en aln långt och en aln brett -- en liksidig fyrkant -- och två alnar högt; dess horn gjordes i ett stycke därmed.
26Og han overtrak det med purt Guld, baade Pladen og Siderne hele Vejen rundt og Hornene, og satte en Guldkrans rundt om;26Han klædde det med rent gull, både ovenpå og på sidene rundt omkring og på hornene; og han gjorde en gullkrans på det rundt omkring. 26Och han överdrog det med rent guld, dess skiva, dess väggar runt omkring och dess hörn; och han gjorde en rand av guld därpå runt omkring.
27og han satte to Guldringe under Kransen paa begge Sider til at stikke Bærestængerne i, for at det kunde bæres med dem;27Og han gjorde to gullringer til det og satte dem nedenfor kransen, på begge sider av det, to på hver side; de skulde være til å stikke stenger i, så alteret kunde bæres på dem. 27Och han gjorde till det två ringar av guld och satte dem nedanför randen, på dess båda sidor, på de båda sidostyckena, för att stänger skulle skjutas in i dem, så att män med dem kunde bära altaret.
28Bærestængerne lavede han af Akacietræ og overtrak dem med Guld.28Stengene gjorde han av akasietre og klædde dem med gull. 28Och han gjorde stängerna av akacieträ och överdrog dem med guld.
29Han tilberedte ogsaa den hellige Salveolie og den rene, vellugtende Røgelse, som Salveblanderne laver den.29Så laget han den hellige salvings-olje og den rene røkelse av velluktende krydderier, slik som det gjøres av dem som lager salver. 29Han gjorde ock den heliga smörjelseoljan och den rena, välluktande rökelsen, konstmässigt beredda.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Exodus 36
Top of Page
Top of Page