2 Mosebok 37
Svenska (1917)
1Och Besalel gjorde arken av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. 2Och han överdrog den med rent guld innan och utan; och han gjorde på den en rand av guld runt omkring. 3Och han göt till den fyra ringar: av guld och satte dem över de fyra fötterna, två ringar på ena sidan och två ringar på andra sidan. 4Och han gjorde stänger av akacieträ och överdrog dem med guld. 5Och stängerna sköt han in i ringarna, på sidorna av arken, så att man kunde bära arken. 6Och han gjorde en nådastol av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred. 7Och han gjorde två keruber av guld; i drivet arbete gjorde han dem och satte dem vid de båda ändarna av nådastolen, 8en kerub vid ena ändan och en kerub vid andra ändan. I ett stycke med nådastolen gjorde han keruberna vid dess båda ändar. 9Och keruberna bredde ut sina vingar och höllo dem uppåt, så att de övertäckte nådastolen med sina vingar, under det att de hade sina ansikten vända mot varandra; ned mot nådastolen vände keruberna sina ansikten.

10Han gjorde ock bordet av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt. 11Och han överdrog det med rent guld; och han gjorde en rand av guld därpå runt omkring. 12Och runt omkring det gjorde han en list av en hands bredd, och runt omkring listen gjorde han en rand av guld. 13Och han göt till bordet fyra ringar av guld och satte ringarna i de fyra hörnen vid de fyra fötterna. 14Invid listen sattes ringarna, för att stängerna skulle skjutas in i dem, så att man kunde bära bordet. 15Och han gjorde stängerna av akacieträ och överdrog dem med guld; så kunde man bära bordet. 16Och han gjorde kärlen till bordet av rent guld, faten och skålarna, bägarna och kannorna med vilka man skulle utgjuta drickoffer.

17Han gjorde ock ljusstaken av rent guld. I drivet arbete gjorde han ljusstaken med dess fotställning och dess mittelrör; kalkarna därpå, kulor och blommor, gjordes i ett stycke med den. 18Och sex armar utgingo från ljusstakens sidor, tre armar från ena sidan och tre armar från andra sidan. 19På den ena armen sattes tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera bestående av en kula och en blomma, och på den andra armen sammalunda tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera bestående av en kula och en blomma; så gjordes på de sex armar som utgingo från ljusstaken 20Men på själva ljusstaken sattes fyra kalkar, liknande mandelblommor, med sina kulor och blommor. 21En kula sattes under det första armparet som utgick från ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det andra armparet som utgick från ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det tredje armparet som utgick från ljusstaken, i ett stycke med den: alltså under de sex armar som utgingo från den. 22Deras kulor och armar gjordes i ett stycke med den, alltsammans ett enda stycke i drivet arbete av rent guld. 23Och han gjorde till den sju lampor, så ock lamptänger och brickor till den av rent guld. 24Av en talent rent guld gjorde han den med alla dess tillbehör.

25Och han gjorde rökelsealtaret av akacieträ, en aln långt och en aln brett -- en liksidig fyrkant -- och två alnar högt; dess horn gjordes i ett stycke därmed. 26Och han överdrog det med rent guld, dess skiva, dess väggar runt omkring och dess hörn; och han gjorde en rand av guld därpå runt omkring. 27Och han gjorde till det två ringar av guld och satte dem nedanför randen, på dess båda sidor, på de båda sidostyckena, för att stänger skulle skjutas in i dem, så att män med dem kunde bära altaret. 28Och han gjorde stängerna av akacieträ och överdrog dem med guld. 29Han gjorde ock den heliga smörjelseoljan och den rena, välluktande rökelsen, konstmässigt beredda.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Exodus 36
Top of Page
Top of Page