2 Samuelsbokem 5:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men David intog likväl Sions borg, det är Davids stad.

Dansk (1917 / 1931)
Men David indtog Klippeborgen Zion, det er Davidsbyen.

Norsk (1930)
Men David inntok allikevel Sions borg, det er Davids stad.

King James Bible
Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.

English Revised Version
Nevertheless David took the strong hold of Zion; the same is the city of David.
Treasury i Bibeln Kunskap

Zion

Psaltaren 2:6
»Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.»

Psaltaren 9:11
Lovsjungen HERREN, som bor i Sion, förkunnen bland folken hans gärningar.

Psaltaren 48:12
Gån omkring Sion och vandren runt därom, räknen dess torn;

Psaltaren 51:18
Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.

Psaltaren 87:2
HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar.

Psaltaren 132:13
Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han hava sin boning.

Jesaja 12:6
Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare, ty Israels Helige är stor bland eder.

Jesaja 59:20
Men såsom en förlossare kommer HERREN för Sion och för dem i Jakob, som omvända sig från sin överträdelse, säger HERREN.

Mika 4:2
ja, många hednafolk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

Romabrevet 9:33
såsom det är skrivet: »Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som skall bliva dem till fall; men den som tror på den skall icke komma på skam.»

Hebreerbrevet 12:22
Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,

Uppenbarelseboken 14:1
Och jag fick se Lammet stå på Sions berg jämte det ett hundra fyrtiofyra tusen som hade dess namn och dess Faders namn skrivna på sina pannor.

the same

2 Samuelsbokem 5:9
Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids stad. Där uppförde David byggnader runt omkring, från Millo och vidare inåt.

2 Samuelsbokem 6:10
Därför ville David icke låta flytta in HERRENS ark till sig i David stad, utan lät sätta in den i gatiten Obed-Edoms hus.

1 Kungaboken 2:10
och David gick till vila hos sina fäder och blev begraven i Davids stad.

1 Kungaboken 3:1
Och Salomo befryndade sig med Farao, konungen i Egypten; han tog Faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad, och där fick hon bo, till dess han hade byggt sitt hus färdigt, så ock HERRENS hus och muren runt omkring Jerusalem.

1 Kungaboken 8:1
Därefter församlade Salomo de äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar, till konung Salomo i Jerusalem, för att hämta HERRENS förbundsark upp från Davids stad, det är Sion.

1 Krönikeboken 11:7
Sedan tog David sin boning i bergfästet; därför kallade man det Davids stad.

2 Krönikeboken 5:2
Därefter församlade Salomo de äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar, till Jerusalem, för att hämta HERRENS förbundsark upp från Davids stad, det är Sion.

2 Krönikeboken 24:16
Och man begrov honom i Davids stad bland konungarna, därför att han hade gjort vad gott var mot Israel och mot Gud och hans hus.

Länkar
2 Samuelsbokem 5:7 Inter2 Samuelsbokem 5:7 Flerspråkig2 Samuel 5:7 Spanska2 Samuel 5:7 Franska2 Samuel 5:7 Tyska2 Samuelsbokem 5:7 Kinesiska2 Samuel 5:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Samuelsbokem 5
6Och konungen drog med sina män till Jerusalem, mot jebuséerna, som bodde där i landet. De sade då till David: »Hitin kommer du icke; blinda och halta skola driva dig bort, de mena att David icke skall komma hitin.» 7Men David intog likväl Sions borg, det är Davids stad. 8Och David sade på den dagen: »Vemhelst som slår ihjäl en jebusé och tränger fram till vattenledningen, han slår ihjäl just dessa halta och blinda, som David hatar.» Därför plägar man säga: »Ingen blind och halt må komma in i huset.»…
Korshänvisningar
2 Samuelsbokem 5:8
Och David sade på den dagen: »Vemhelst som slår ihjäl en jebusé och tränger fram till vattenledningen, han slår ihjäl just dessa halta och blinda, som David hatar.» Därför plägar man säga: »Ingen blind och halt må komma in i huset.»

2 Samuelsbokem 5:9
Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids stad. Där uppförde David byggnader runt omkring, från Millo och vidare inåt.

2 Samuelsbokem 6:12
När det nu blev berättat för konung David att HERREN hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han hade, för Guds arks skull, då gick David åstad och hämtade Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel.

2 Samuelsbokem 6:16
När då HERRENS ark kom in i Davids stad, blickade Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret, och när hon såg konung David hoppa och dansa inför HERREN fick hon förakt för honom i sitt hjärta.

1 Kungaboken 2:10
och David gick till vila hos sina fäder och blev begraven i Davids stad.

1 Kungaboken 8:1
Därefter församlade Salomo de äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar, till konung Salomo i Jerusalem, för att hämta HERRENS förbundsark upp från Davids stad, det är Sion.

1 Kungaboken 9:24
Men så snart Faraos dotter hade flyttat upp från Davids stad till det hus som han hade byggt åt henne, byggde han ock Millo.

Jeremia 21:13
Se, jag skall vända mig mot dig, du som bor i dalen, du bergfäste på slätten, säger HERREN, ja, mot eder som sägen: »Vem kan falla över oss, och vem kan tränga in i våra boningar?»

2 Samuelsbokem 5:6
Överst på sidan
Överst på sidan