2 Korinthierbrevet 13:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty icke mot sanningen, utan allenast för sanningen förmå vi något.

Dansk (1917 / 1931)
Thi vi formaa ikke noget imod Sandheden, men for Sandheden.

Norsk (1930)
for vi makter ikke noget mot sannheten, men bare for sannheten.

King James Bible
For we can do nothing against the truth, but for the truth.

English Revised Version
For we can do nothing against the truth, but for the truth.
Treasury i Bibeln Kunskap

2 Korinthierbrevet 13:10
Och medan jag ännu är borta ifrån eder, skriver jag detta, för att jag icke, när jag är hos eder, skall nödgas uppträda med stränghet, i kraft av den myndighet som Herren har givit mig, till att uppbygga och icke till att nedbryta.

2 Korinthierbrevet 10:8
Och om jag än något härutöver berömmer mig, då nu fråga är om vår myndighet -- den som Herren har givit oss, till att uppbygga eder och icke till att nedbryta -- så skall jag dock icke komma på skam därmed.

4 Mosebok 16:28-35
Och Mose sade: »Därav skolen I förnimma att det är HERREN som har sänt mig för att göra alla dessa gärningar, och att jag icke har handlat efter eget tycke:…

1 Kungaboken 22:28
Mika svarade: »Om du kommer välbehållen tillbaka, så har HERREN icke talat genom mig.» Och han sade ytterligare: »Hören detta, I folk, allasammans.»

2 Kungaboken 1:9-13
Och han sände till honom en underhövitsman med femtio man. Och när denne kom upp till honom, där han satt på toppen av berget, sade han till honom: »Du gudsman, konungen befaller dig att komma ned.»…

2 Kungaboken 2:23-25
Därifrån begav han sig upp till Betel. Och under det han var på väg ditupp, kom en skara gossar ut ur staden; och de begynte driva gäck med honom och ropade till honom: »Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle!»…

Ordspråksboken 21:30
Ingen vishet, intet förstånd, intet råd förmår något mot HERREN.

Ordspråksboken 26:2
Såsom sparven far sin kos, och såsom svalan flyger bort, så far en oförtjänt förbannelse förbi.

Markus 9:39
Men Jesus sade: »Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt namn har gjort en kraftgärning kan strax därefter tala illa om mig.

Markus 16:17-19
Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål,…

Lukas 9:49-56
Och Johannes tog till orda och sade: »Mästare, sågo huru en man drev ut onda andar genom ditt namn; och du ville hindra honom, eftersom han icke följde med oss.»…

Apostagärningarna 4:28-30
de församlade sig till att utföra allt vad din hand och ditt rådslut förut hade bestämt skola ske.…

Apostagärningarna 5:1-11
Men en ung man vid namn Ananias och hans hustru Safira sålde ett jordagods,…

Apostagärningarna 13:3-12
Då fastade de och bådo och lade händerna på dem och läto dem begiva sig åstad.…

Apostagärningarna 19:11-17
Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag.…

1 Korinthierbrevet 5:4,5
i Herren Jesu namn skola vi komma tillsammans, I och min ande, med vår Herre Jesu kraft,…

1 Timotheosbrevet 1:20
Till dem höra Hymeneus och Alexander, vilka jag har överlämnat åt Satan, för att de skola bliva så tuktade, att de icke vidare smäda.

Hebreerbrevet 2:3,4
huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? -- en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom,…

Länkar
2 Korinthierbrevet 13:8 Inter2 Korinthierbrevet 13:8 Flerspråkig2 Corintios 13:8 Spanska2 Corinthiens 13:8 Franska2 Korinther 13:8 Tyska2 Korinthierbrevet 13:8 Kinesiska2 Corinthians 13:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 13
7Men vi bedja till Gud att I icke mån göra något ont, detta icke för att vi å vår sida skola synas hålla provet, utan för att I själva verkligen skolen göra vad gott är. Sedan må vi å vår sida gärna anses icke hålla provet. 8Ty icke mot sanningen, utan allenast för sanningen förmå vi något. 9Och vi glädja oss, när vi äro svaga, men I ären starka. Just detta bedja vi också om, att I mån alltmer fullkomnas.…
Korshänvisningar
2 Korinthierbrevet 13:7
Men vi bedja till Gud att I icke mån göra något ont, detta icke för att vi å vår sida skola synas hålla provet, utan för att I själva verkligen skolen göra vad gott är. Sedan må vi å vår sida gärna anses icke hålla provet.

2 Korinthierbrevet 13:9
Och vi glädja oss, när vi äro svaga, men I ären starka. Just detta bedja vi också om, att I mån alltmer fullkomnas.

2 Korinthierbrevet 13:7
Överst på sidan
Överst på sidan