1 Kungaboken 11:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men konung Salomo hade utom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade: moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor,

Dansk (1917 / 1931)
Kong Salomo elskede foruden Faraos Datter mange fremmede Kvinder, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, zidoniske og hetitiske Kvinder,

Norsk (1930)
Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner foruten Faraos datter, moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidoniske, hetittiske,

King James Bible
But king Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites;

English Revised Version
Now king Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites;
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3020-3029 B.C.

984-975
loved

1 Kungaboken 11:8
På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att de fingo tända offereld och frambära offer åt sina gudar.

1 Mosebok 6:2-5
sågo Guds söner att människornas döttrar voro fagra, och de togo till hustrur dem som de funno mest behag i.…

5 Mosebok 17:17
Icke heller skall han skaffa sig hustrur i mängd, på det att hans hjärta icke må bliva avfälligt; och icke heller skall han skaffa sig alltför mycket silver och guld.

Nehemja 13:23-27
På den tiden såg jag också judiska män som hade tagit till sig asdoditiska, ammonitiska och moabitiska kvinnor.…

Ordspråksboken 2:16
Så skall hon rädda dig ifrån främmande kvinnor, från din nästas hustru, som talar hala ord,

Ordspråksboken 5:8-20
Låt din väg vara fjärran ifrån henne, och nalkas icke dörren till hennes hus.…

Ordspråksboken 6:24
De kunna bevara dig för onda kvinnor, för din nästas hustrus hala tunga.

Ordspråksboken 7:5
så att de bevara dig för främmande kvinnor, för din nästas hustru, som talar hala ord.

Ordspråksboken 22:14
En trolös kvinnas mun är en djup grop; den som har träffats av HERRENS vrede, han faller däri.

Ordspråksboken 23:33
Dina ögon få då skåda sällsamma syner, och ditt hjärta talar förvända ting.

together with.

1 Kungaboken 3:1
Och Salomo befryndade sig med Farao, konungen i Egypten; han tog Faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad, och där fick hon bo, till dess han hade byggt sitt hus färdigt, så ock HERRENS hus och muren runt omkring Jerusalem.

3 Mosebok 18:18
Och du skall icke till hustru taga en kvinna jämte hennes syster, så att du uppväcker fiendskap mellan dem, i det att du blottar den enas blygd och tillika den andras, medan den förra lever.

Länkar
1 Kungaboken 11:1 Inter1 Kungaboken 11:1 Flerspråkig1 Reyes 11:1 Spanska1 Rois 11:1 Franska1 Koenige 11:1 Tyska1 Kungaboken 11:1 Kinesiska1 Kings 11:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Kungaboken 11
1Men konung Salomo hade utom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade: moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor, 2kvinnor av de folk om vilka HERREN hade lagt till Israels barn: »I skolen icke inlåta eder med dem, och de få icke inlåta sig med eder; de skola förvisso eljest förleda edra hjärtan att avfalla till deras gudar.» Till dessa höll sig Salomo och älskade dem.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 34:16
du tager ock deras döttrar till hustrur åt dina söner, och när då deras döttrar i avfällighet löpa efter sina gudar, skola de förleda dina söner till att likaledes löpa efter deras gudar.

5 Mosebok 17:17
Icke heller skall han skaffa sig hustrur i mängd, på det att hans hjärta icke må bliva avfälligt; och icke heller skall han skaffa sig alltför mycket silver och guld.

1 Kungaboken 16:31
Det var honom icke nog att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder; han tog ock till hustru Isebel, dotter till Etbaal, sidoniernas konung, och gick så åstad och tjänade Baal och tillbad honom.

Esra 10:44
Alla dessa hade tagit främmande kvinnor till hustrur; och bland dessa funnos kvinnor som hade fött barn.

Nehemja 13:23
På den tiden såg jag också judiska män som hade tagit till sig asdoditiska, ammonitiska och moabitiska kvinnor.

Nehemja 13:26
Var det icke med sådant som Salomo, Israels konung, försyndade sig? Det fanns bland de många folken ingen konung som var hans like, ty han var älskad av sin Gud, och Gud satte honom till konung över hela Israel. Likväl kommo de främmande kvinnorna också honom att synda.

Ordspråksboken 31:3
Giv icke din kraft åt kvinnor, vänd icke dina vägar till dem som äro konungars fördärv.

1 Kungaboken 10:29
Överst på sidan
Överst på sidan