Vikter and Mått
Bibeln Vikter och Mått
 
Alla värden är ungefärliga.
Mätningar varierar efter era och plats.

Längder
Vikter
Vätskemätare
Torra åtgärder
Pengar
Tid på dagen


Längder
Finger 0.73 inches 1.85 centimeters Jeremiah 52.21 <Convert>
Handbreadth (4 fing.) 2.92 inches 7.4 centimeters Exodus 25:25 <Convert>
Span 9 inches 22.86 centimeters Exodus 28:16 <Convert>
Cubit 18 inches 45.72 centimeters Matthew 6:27 <Convert>
Long Cubit 20.4 inches 51.9 centimeters Ezekiel 40:5 <Convert>
Fathom 6 feet 1.829 meters Acts 27:28 <Convert>
Reed (6 cubits) 8.75 feet 2.73 meters Ezekiel 40:5 <Convert>
Furlong 1/8 mi., 660 feet 201.2 meters Revelation 14:20 <Convert>
Stadion 697 feet 185.4 meters Luke 24:13 <Convert>
Sabbath day’s journey 3/5 mile 0.9656 kilometers Acts 1:12 <Convert>
Day’s journey 20 miles 32.19 kilometers 1 Kings 19:4 <Convert>

 

Vikter
Gerah 1/50 ounce 0.567 grams Ezekiel 45:12 <Convert>
Bekah (10 gerahs) 1/5 ounce 5.67 grams Genesis 24:22 <Convert>
Pim (2/3 shekel) 1/3 ounce 9.45 grams 1 Samuel 13.21 <Convert>
Shekel (2 bekahs) 2/5 ounce 11.34 grams Exodus 30:23 <Convert>
Mina (50 shekels) 1.25 pounds 0.567 kg. Ezra 2:69 <Convert>
Talent (60 minas) 75 pounds 34.02 kg. Ezra 8:26 <Convert>

 

Vätskemätare
Log 0.65 pints 0.31 liters Leviticus 14:10 <Convert>
Kab (4 logs) 2.6 pints 1.2 liters 2 Kings 6:25 <Convert>
Hin (12 logs) 0.98 gallon 3.7 liters Numbers 15:4 <Convert>
Bath (6 hins) 5.9 gallons 22 liters Isaiah 5:10 <Convert>
Homer (10 baths) 59 gallons 220 liters Ezekiel 45:11 <Convert>
Kor (10 baths) 59 gallons 220 liters Ezekiel 45:11 <Convert>
Metretes 10 gallons 37.85 liters John 2:6 <Convert>

 

Torra åtgärder
Kab (1/18 ephah) 2.6 pints 1.2 liters 2 Kings 6:25 <Convert>
Omer (1/10 ephah) 2.3 quarts 2.2 liters Exodus 16:36 <Convert>
Seah (1/3 ephah) 7.7 quarts 7.3 liters 2 Kings 7:1 <Convert>
Ephah (10 omers) 0.63 bushels (5.9 gal.) 22 liters Ruth 2:17 <Convert>
Lethech (5 ephaths) 3.16 bushels (29 gal.) 110 liters Hosea 3:2 <Convert>
Homer (10 ephaths) 6.33 bushels (59 gal.) 220 liters Leviticus 27:16 <Convert>
Kor (10 ephaths) 6.33 bushels (59 gal.) 220 liters Ezekiel 45:14 <Convert>

 

Pengar
Denarius Day’s wage   Matthew 20:2 <Est. Current Value>
Drachma Est. 0.035 oz. silver Est. 1 gram silver Luke 15:8 <Est. Current Value>
Didrachma (2 Drach.) Est. 0.07 oz. silver Est. 2 grams silver Matthew 17:24 <Est. Current Value>
Talent, silver Approx. 100 lb Approx. 45.4 kg Ezra 8:26 <Est. Current Value>
Talent, silver (Alternate) Approx. 50 lb Approx. 22.7 kg Ezra 8:26 <Est. Current Value>
Talent, gold Approx. 120 lb Approx. 54.4 kg 1 Kings 9:28 <Est. Current Value>
Talent, gold (Alternate) Approx. 60 lb Approx. 27.2 kg 1 Kings 9:28 <Est. Current Value>

 

Tid på dagen
Sunrise 6 AM 06:00 Mark 16:2 <Convert>
First hour 7 AM 07:00   <Convert>
Second hour 8 AM 08:00   <Convert>
Third hour 9 AM 09:00 Matthew 20:3 <Convert>
Fourth hour 10 AM 10:00   <Convert>
Fifth hour 11 AM 11:00   <Convert>
Sixth hour Noon 12:00 Matthew 27:45 <Convert>
Seventh hour 1 PM 13:00 John 4:52 <Convert>
Eighth hour 2 PM 14:00   <Convert>
Ninth hour 3 PM 15:00 Acts 3:1 <Convert>
Tenth hour 4 PM 16:00 John 1:39 <Convert>
Eleventh hour 5 PM 17:00 Matthew 20:6-9 <Convert>
Sunset 6 PM 18:00 Luke 4:40 <Convert>
First watch of night 6 PM - 9 PM 18:00 - 21:00   <Convert>
Second watch 9 PM - midnight 21:00 - 00:00 Luke 12:38 <Convert>
Third watch Midnight - 3 AM 00:00 - 03:00 Luke 12:38 <Convert>
Fourth watch 3 AM - 6 AM 03:00 - 06:00 Matthew 14:25 <Convert>

 

 
Bibeln Hub: Sök, läsa, studera Bibeln på många språk


Previous
Top of Page
Top of Page