Uppenbarelseboken 2:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Jag känner dina gärningar och din kärlek och din tro, och jag vet huru du har tjänat och varit ståndaktig, och huru dina sista gärningar äro flera än dina första.

Dansk (1917 / 1931)
Jeg kender dine Gerninger og din Kærlighed og Tro og Tjeneste og Udholdenhed, ja, dine Gerninger, de sidste flere end de første.

Norsk (1930)
Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og tjeneste og tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første.

King James Bible
I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last to be more than the first.

English Revised Version
I know thy works, and thy love and faith and ministry and patience, and that thy last works are more than the first.
Treasury i Bibeln Kunskap

know.

Uppenbarelseboken 2:2,9,13
Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet, och jag vet att du icke kan lida onda människor; du har prövat dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit dem vara lögnare.…

charity.

1 Korinthierbrevet 13:1-8
Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal.…

Kolosserbrevet 3:14
Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band.

1 Thessalonikerbr. 3:6
Men nu, då Timoteus har kommit till oss från eder och förkunnat för oss det glada budskapet om eder tro och kärlek, och sagt oss att I alltjämt haven oss i god hågkomst, och att I längten efter att se oss, likasom vi längta efter eder,

2 Thessalonikerbr. 1:3
Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder, käre bröder, såsom tillbörligt är, därför att eder tro så mäktigt tillväxer, och den kärlek I haven till varandra mer och mer förökas hos eder alla och hos envar av eder.

1 Timotheosbrevet 1:5
Och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro.

1 Petrusbrevet 4:8
Och varen framför allt uthålliga i eder kärlek till varandra, ty »kärleken överskyler en myckenhet av synder».

2 Petrusbrevet 1:7
i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek.

patience.

Uppenbarelseboken 2:3
Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull och har icke förtröttats.

the last.

Uppenbarelseboken 2:4
Men jag har det emot dig, att du har övergivit din första kärlek.

Job 17:9
Men den rättfärdige håller fast vid sin väg, och den som har rena händer bemannar sig dess mer.

Psaltaren 92:14
Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska;

Ordspråksboken 4:18
De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;

Johannes 15:2
Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.

2 Petrusbrevet 3:18
Växen i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag. Amen.

Länkar
Uppenbarelseboken 2:19 InterUppenbarelseboken 2:19 FlerspråkigApocalipsis 2:19 SpanskaApocalypse 2:19 FranskaOffenbarung 2:19 TyskaUppenbarelseboken 2:19 KinesiskaRevelation 2:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Uppenbarelseboken 2
18Och skriv till Tyatiras församlings ängel: »Så säger Guds Son, han som har ögon såsom eldslågor, han vilkens fötter likna glänsande malm: 19Jag känner dina gärningar och din kärlek och din tro, och jag vet huru du har tjänat och varit ståndaktig, och huru dina sista gärningar äro flera än dina första. 20Men jag har det emot dig att du är så efterlåten mot kvinnan Jesabel -- hon som säger sig vara en profetissa och uppträder såsom lärare och förleder mina tjänare till att bedriva otukt och till att äta kött från avgudaoffer.…
Korshänvisningar
Lukas 1:23
Och när tiden för hans tjänstgöring hade gått till ända, begav han sig hem.

Uppenbarelseboken 2:2
Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet, och jag vet att du icke kan lida onda människor; du har prövat dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit dem vara lögnare.

Uppenbarelseboken 2:18
Överst på sidan
Överst på sidan