1 Mosebok 46:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
Judas söner voro Er, Onan, Sela, Peres och Sera -- men Er och Onan dogo i Kanaans land -- och Peres' söner voro Hesron och Hamul.

Dansk (1917 / 1931)
Judas Sønner Er, Onan, Sjela, Perez og Zera; men Er og Onan døde i Kana'ans Land. Perez's Sønner var Hezron og Hamul.

Norsk (1930)
og Judas sønner: Er og Onan og Sela og Peres og Serah - men Er og Onan døde i Kana'ans land - og Peres' sønner var Hesron og Hamul;

King James Bible
And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and Zerah: but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Pharez were Hezron and Hamul.

English Revised Version
And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Perez, and Zerah: but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Perez were Hezron and Hamul.
Treasury i Bibeln Kunskap

Judah.

1 Mosebok 29:35
Åter blev hon havande och födde en son. Då sade hon: »Nu vill jag tacka HERREN.» Därför gav hon honom namnet Juda. Sedan upphörde hon att föda.

1 Mosebok 38:1-3,7,10,24-30
Vid den tiden begav sig Juda åstad bort ifrån sina bröder och slöt sig till en man i Adullam, som hette Hira.…

1 Mosebok 49:8-12
Dig, Juda, dig skola dina bröder prisa; din hand skall vara på dina fienders nacke, för dig skola din faders söner buga sig.…

4 Mosebok 1:7,26,27
av Juda: Naheson, Amminadabs son;…

4 Mosebok 26:19-21
Judas söner voro Er och Onan; men Er och Onan dogo i Kanaans land.…

5 Mosebok 33:7
Och detta sade han om Juda: »Hör, o HERRE, Judas röst, och låt honom komma till sitt folk. Med sina händer utförde han dess sak; bliv du honom en hjälp mot hans ovänner.»

Domarboken 1:2
HERREN sade: »Juda skall göra det; se, jag har givit landet i hans hand.»

1 Krönikeboken 2:1,3,5
Dessa voro Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Sebulon,…

1 Krönikeboken 3:1-24
Dessa voro de söner som föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, av Ahinoam från Jisreel; Daniel, den andre, av Abigail från Karmel;…

1 Krönikeboken 4:1,21
Judas söner voro Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal.…

1 Krönikeboken 5:2
ty väl var Juda den mäktigaste bland sina bröder, och furste blev en av hans avkomlingar, men förstfödslorätten blev dock Josefs --

Psaltaren 78:68
Men han utvalde Juda stam, Sions berg, som han älskade.

Matteus 1:1-3
Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.…

Hebreerbrevet 7:14
Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur Juda stam; och med avseende på den har Moses icke talat något om präster.

Uppenbarelseboken 5:5
Men en av de äldste sade till mig: »Gråt icke. Se, lejonet av Juda stam, telningen från Davids rot, har vunnit seger, så att han kan öppna bokrullen och och bryta dess sju insegel.»

Länkar
1 Mosebok 46:12 Inter1 Mosebok 46:12 FlerspråkigGénesis 46:12 SpanskaGenèse 46:12 Franska1 Mose 46:12 Tyska1 Mosebok 46:12 KinesiskaGenesis 46:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 46
11Levis söner voro Gerson, Kehat och Merari. 12Judas söner voro Er, Onan, Sela, Peres och Sera -- men Er och Onan dogo i Kanaans land -- och Peres' söner voro Hesron och Hamul. 13Isaskars söner voro Tola, Puva, Job och Simron.…
Korshänvisningar
Matteus 1:3
Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;

1 Mosebok 38:3
Och hon blev havande och födde en son, och han fick namnet Er.

1 Mosebok 38:4
Åter blev hon havande och födde en son och gav honom namnet Onan.

1 Mosebok 38:7
Men Er, Judas förstfödde, misshagade HERREN; därför dödade HERREN honom.

1 Mosebok 38:10
Men det misshagade HERREN att han gjorde så; därför dödade han också honom.

1 Mosebok 38:29
Men när han därefter åter drog sin hand tillbaka, se, då kom hans broder fram; och hon sade: »Varför har du trängt dig fram?» Och han fick namnet Peres.

1 Mosebok 46:11
Levis söner voro Gerson, Kehat och Merari.

1 Mosebok 46:13
Isaskars söner voro Tola, Puva, Job och Simron.

4 Mosebok 26:19
Judas söner voro Er och Onan; men Er och Onan dogo i Kanaans land.

Rut 4:12
Och blive ditt hus såsom Peres' hus, hans som Tamar födde åt Juda, genom de avkomlingar som HERREN skall giva dig med denna unga kvinna.»

1 Krönikeboken 2:5
Peres' söner voro Hesron och Hamul.

1 Krönikeboken 9:4
Utai, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, av Peres', Judas sons, barn;

1 Mosebok 46:11
Överst på sidan
Överst på sidan