1 Mosebok 21:1 Och HERREN såg till Sara, såsom han hade lovat, och HERREN gjorde med Sara såsom han hade sagt.
1 Mosebok 21:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och HERREN såg till Sara, såsom han hade lovat, och HERREN gjorde med Sara såsom han hade sagt.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN saa til Sara, som han havde lovet, og HERREN gjorde ved Sara, som han havde sagt,

Norsk (1930)
Og Herren så til Sara som han hadde sagt, og Herren gjorde med Sara som han hadde lovt.

King James Bible
And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken.

English Revised Version
And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken.
Treasury i Bibeln Kunskap

visited.

1 Mosebok 50:24
Och Josef sade till sina bröder: »Jag dör, men Gud skall förvisso se till eder, och föra eder upp från detta land till det land som han med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob.»

2 Mosebok 3:16
Gå nu åstad och församla de äldste i Israel, och säg till dem: HERREN, edra fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för mig, och han har sagt: 'Jag har sett till eder och har sett det som vederfares eder Egypten;

2 Mosebok 4:31
Då trodde folket; och när de hörde att HERREN hade sett till Israels barn, och att han hade sett deras betryck, böjde de sig ned och tillbådo.

2 Mosebok 20:5
Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig,

Rut 1:6
Då stod hon upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land; ty hon hade hört i Moabs land att HERREN hade sett till sitt folk och givit det bröd.

1 Samuelsboken 2:21
Och HERREN såg till Hanna, och hon blev havande och födde tre söner och två döttrar. Men gossen Samuel växte upp i HERRENS hus.

Psaltaren 106:4
Tänk på mig, HERRE, efter din nåd mot ditt folk, besök mig med din frälsning,

Lukas 1:68
»Lovad vare Herren, Israels Gud, som har sett till sitt folk och berett det förlossning,

Lukas 19:44
Och de skola slå ned dig till jorden, tillika med dina barn, som äro i dig, och skola icke lämna kvar i dig sten på sten, därför att du icke aktade på den tid då du var sökt.»

Romabrevet 4:17-20
enligt detta skriftens ord: »Jag har bestämt dig till att bliva en fader till många folk»; han är detta inför den Gud som han trodde, inför honom som gör de döda levande och kallar på de ting som icke äro till, likasom voro de till.…

Sarah as.

1 Mosebok 17:19
Då sade Gud: »Nej, din hustru Sara skall föda dig en son, och du skall giva honom namnet Isak; och med honom skall jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund, som skall gälla hans säd efter honom.

1 Mosebok 18:10,14
Då sade han: »Jag skall komma tillbaka till dig nästa år vid denna tid, och se, då skall din hustru Sara hava en son.» Detta hörde Sara, där hon stod i ingången till tältet, som var bakom honom.…

Psaltaren 12:6
HERRENS tal är ett rent tal, likt silver som rinner ned mot jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger.

Matteus 24:35
Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

Galaterbrevet 4:23,28
Men tjänstekvinnans son är född efter köttet, då däremot den fria hustruns son är född i kraft av löftet.…

Titusbrevet 1:2
sänd, därför att det finnes ett hopp om evigt liv -- ty evigt liv har Gud, som icke kan ljuga, för evärdliga tider sedan utlovat,

Länkar
1 Mosebok 21:1 Inter1 Mosebok 21:1 FlerspråkigGénesis 21:1 SpanskaGenèse 21:1 Franska1 Mose 21:1 Tyska1 Mosebok 21:1 KinesiskaGenesis 21:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 21
1Och HERREN såg till Sara, såsom han hade lovat, och HERREN gjorde med Sara såsom han hade sagt. 2Sara blev havande och födde åt Abraham en son på hans ålderdom, vid den bestämda tid som Gud hade sagt honom.…
Korshänvisningar
Galaterbrevet 4:23
Men tjänstekvinnans son är född efter köttet, då däremot den fria hustruns son är född i kraft av löftet.

1 Mosebok 17:16
Och jag skall välsigna henne och skall också med henne giva dig en son; ja, jag skall välsigna henne, och folkslag skola komma av henne, konungar över folk skola härstamma från henne.»

1 Mosebok 17:21
Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år.»

1 Mosebok 18:10
Då sade han: »Jag skall komma tillbaka till dig nästa år vid denna tid, och se, då skall din hustru Sara hava en son.» Detta hörde Sara, där hon stod i ingången till tältet, som var bakom honom.

1 Mosebok 18:14
Är då något så underbart, att HERREN icke skulle förmå det? På den bestämda tiden skall jag komma tillbaka till dig, vid denna tid nästa år, och då skall Sara hava en son.»

1 Mosebok 24:36
Och Sara, min herres hustru, har fött åt min herre en son på sin ålderdom, och åt denne har han givit allt vad han äger.

1 Samuelsboken 1:19
Bittida följande morgon, sedan de hade tillbett inför HERREN, vände de tillbaka och kommo hem igen till Rama. Och Elkana kände sin hustru Hanna, och HERREN tänkte på henne,

1 Samuelsboken 2:21
Och HERREN såg till Hanna, och hon blev havande och födde tre söner och två döttrar. Men gossen Samuel växte upp i HERRENS hus.

1 Mosebok 20:18
Överst på sidan
Överst på sidan