1 Mosebok 20:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och Abraham bröt upp därifrån och drog till Sydlandet; där uppehöll han sig mellan Kades och Sur, och någon tid bodde han i Gerar.

Dansk (1917 / 1931)
Derpaa brød Abraham op derfra til Sydlandet og slog sig ned mellem Kadesj og Sjur og boede som fremmed i Gerar.

Norsk (1930)
Så drog Abraham derfra til sydlandet og bodde mellem Kades og Sur, og siden opholdt han sig en tid i Gerar.

King James Bible
And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar.

English Revised Version
And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between Kadesh and Shur; and he sojourned in Gerar.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

2107. B.C. cir.

1897. from.

1 Mosebok 13:1
Så drog då Abram upp från Egypten med sin hustru och allt vad han ägde, och Lot jämte honom, till Sydlandet.

1 Mosebok 18:1
Och HERREN uppenbarade sig för honom vid Mamres terebintlund, där han satt vid ingången till sitt tält, då det var som hetast på dagen.

1 Mosebok 24:62
Men Isak var på väg hem från Beer-Lahai-Roi, ty han bodde i Sydlandet.

Kadesh.

1 Mosebok 14:7
Sedan vände de om och kommo till En-Mispat, det är Kades, och härjade amalekiternas hela land; de slogo ock amoréerna som bodde i Hasason-Tamar.

1 Mosebok 16:1,7,14
Och Sarai, Abrams hustru, hade icke fött barn åt honom. Men hon hade en egyptisk tjänstekvinna, som hette Hagar;…

4 Mosebok 13:26
De gingo åstad och kommo till Mose och Aron och Israels barns hela menighet i öknen Paran, i Kades, och avgåvo sin berättelse inför dem och hela menigheten och visade dem landets frukt.

4 Mosebok 20:16
Men vi ropade till HERREN, och han hörde vår röst och sände en ängel som förde oss ut ur Egypten; och se, vi äro nu i Kades, staden som ligger vid gränsen till ditt område.

5 Mosebok 1:19
Och vi bröto upp från Horeb, och genom hela den stora och fruktansvärda öken som I haven sett vandrande vi åstad till amoréernas bergsbygd, såsom HERREN, vår Gud, hade bjudit oss; och vi kommo så till Kades-Barnea.

5 Mosebok 32:51
detta därför att I handladen trolöst mot mig bland Israels barn vid Meribas vatten vid Kades, i öknen Sin, i det att I icke höllen mig helig bland Israels barn.

1 Samuelsboken 15:7
Och Saul slog amalekiterna och förföljde dem från Havila fram emot Sur, som ligger öster om Egypten.

Psaltaren 29:8
HERRENS röst kommer öknen att bäva, HERREN kommer Kades' öken att bäva.

Gerar.

25 miles from Eleutheropolis beyond Daroma, in the south of Judah. From ch.

1 Mosebok 10:19
så att kananéernas område sträckte sig från Sidon fram emot Gerar ända till Gasa, och fram emot Sodom, Gomorra, Adma och Seboim ända till Lesa.

, it appears to have been situated in the angle where the south and west sides of Canaan met, and to have been not far from Gaza. Jerome, in his Hebrew Traditions on Genesis, says, from Gerar to Jerusalem was three days' journey. There was a wood near Gerar, spoken of by Theodoret; and a brook, (ch.

1 Mosebok 26:26
Och Abimelek begav sig till honom från Gerar med Ahussat, sin vän, och Pikol, sin härhövitsman.

,) on which was a monastery, noticed by Sozomen.

1 Mosebok 10:19
så att kananéernas område sträckte sig från Sidon fram emot Gerar ända till Gasa, och fram emot Sodom, Gomorra, Adma och Seboim ända till Lesa.

1 Mosebok 26:1,6,20,26
Men en hungersnöd uppstod i landet, en ny hungersnöd, efter den som hade varit förut, i Abrahams tid. Då begav sig Isak till Abimelek, filistéernas konung, i Gerar.…

2 Krönikeboken 14:13,14
Och Asa och hans folk förföljde dem ända till Gerar; och av etiopierna föllo så många, att ingen av dem kom undan med livet, ty de blevo nedgjorda av HERREN och hans här. Och folket tog byte i stor myckenhet.…

Länkar
1 Mosebok 20:1 Inter1 Mosebok 20:1 FlerspråkigGénesis 20:1 SpanskaGenèse 20:1 Franska1 Mose 20:1 Tyska1 Mosebok 20:1 KinesiskaGenesis 20:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 20
1Och Abraham bröt upp därifrån och drog till Sydlandet; där uppehöll han sig mellan Kades och Sur, och någon tid bodde han i Gerar. 2Och Abraham sade om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Abimelek, konungen i Gerar, och lät hämta Sara till sig.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 12:9
Sedan bröt Abram upp därifrån och drog sig allt längre mot Sydlandet.

1 Mosebok 16:7
Men HERRENS ängel kom emot henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Sur.

1 Mosebok 18:1
Och HERREN uppenbarade sig för honom vid Mamres terebintlund, där han satt vid ingången till sitt tält, då det var som hetast på dagen.

1 Mosebok 24:62
Men Isak var på väg hem från Beer-Lahai-Roi, ty han bodde i Sydlandet.

1 Mosebok 25:18
Och de hade sina boningsplatser från Havila ända till Sur, som ligger gent emot Egypten, fram emot Assyrien. Han kom i strid med alla sina bröder.

1 Mosebok 26:1
Men en hungersnöd uppstod i landet, en ny hungersnöd, efter den som hade varit förut, i Abrahams tid. Då begav sig Isak till Abimelek, filistéernas konung, i Gerar.

1 Mosebok 26:6
Så stannade Isak kvar i Gerar.

2 Mosebok 15:22
Därefter lät Mose israeliterna bryta upp från Röda havet, och de drogo ut i öknen Sur; och tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten.

1 Mosebok 19:38
Överst på sidan
Överst på sidan