Amos 8:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
I som sägen: »När är då nymånadsdagen förbi, så att vi få sälja säd, och sabbaten, så att vi få öppna vårt sädesförråd? Då vilja vi göra efa-måttet mindre och priset högre och förfalska vågen, så att den visar orätt vikt.

Dansk (1917 / 1931)
og siger: »Hvornaar er Nymaanen omme, saa vi kan faa solgt noget Korn, Sabbaten, saa vi kan aabne vort Kornsalg, gøre Efaen lille og Sekelen stor og med Svig gøre Vægten falsk

Norsk (1930)
I som sier: Når er nymånedagen slutt, så vi kan selge korn, og sabbaten, så vi kan åpne kornbodene og gjøre efaen liten og sekelen stor og forfalske vekten

King James Bible
Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the balances by deceit?

English Revised Version
saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath, that we may set forth wheat? making the ephah small, and the shekel great, and dealing falsely with balances of deceit;
Treasury i Bibeln Kunskap

When.

4 Mosebok 10:10
Och när I haven en glädjedag och haven edra högtider och nymånader, skolen I stöta i trumpeterna, då I offren edra brännoffer och tackoffer; så skola de bringa eder i åminnelse inför eder Guds ansikte. Jag är HERREN, eder Gud.»

4 Mosebok 28:11-15
Och på edra nymånadsdagar skolen I offra till brännoffer åt HERREN två ungtjurar och en vädur och sju årsgamla felfria lamm,…

2 Kungaboken 4:23
Han sade: »Varför vill du i dag fara till honom? Det är ju varken nymånad eller sabbat.» Hon svarade: »Oroa dig icke!»

Psaltaren 81:3,4
Stöten i basun vid nymånaden, vid fullmånen, på vår högtidsdag.…

Jesaja 1:13
Bären ej vidare fram fåfängliga spisoffer; ångan av dem är en styggelse för mig. Nymånader och sabbater och utlysta fester, ondska i förening med högtidsförsamlingar, sådant kan jag icke lida.

Kolosserbrevet 2:16
Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat.

new moon.

Malaki 1:13
Ja, I sägen: »Icke är det mödan värt!», och så handhaven I det vanvördigt, säger HERREN Sebaot. När I alltså frambären eder offergåva, då fören I fram, vad som är rövat och vad som är lytt och svagt. Skulle jag hava behag till sådana gåvor av eder hand? säger HERREN.

and the.

2 Mosebok 20:8-10
Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.…

Nehemja 13:15-21
Vid samma tid såg jag i Juda huru man trampade vinpressarna på sabbaten och förde hem säd, som man lastade på åsnor, så ock vin, druvor och fikon och annat lastgods av olika slag, och huru man förde sådant till Jerusalem på sabbatsdagen; och jag varnade dem, när de sålde dessa livsförnödenheter.…

Jesaja 58:13
Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du icke på min heliga dag utför dina sysslor; om du kallar sabbaten din lust och HERRENS helgdag en äredag, ja, om du ärar den, så att du icke går dina egna vägar eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord,

Romabrevet 8:6,7
Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.…

set forth.

3 Mosebok 19:36
Riktig våg, riktiga vikter, riktig efa, riktigt hin-mått skolen I hava. Jag är HERREN, eder Gud, som har fört eder ut ur Egyptens land.

5 Mosebok 25:13-16
Du skall icke hava två slags vikt i din pung, ett större slag och ett mindre,…

Ordspråksboken 11:1
Falsk våg är en styggelse för HERREN, men full vikt behagar honom väl.

Ordspråksboken 16:11
Våg och rätt vägning äro från HERREN, alla vikter i pungen äro hans verk.

Ordspråksboken 20:23
Tvåfaldig vikt är en styggelse för HERREN, och falsk våg är icke något gott.

Hesekiel 45:10-12
Riktig våg, riktig efa, riktigt bat-mått skolen I hava.…

Mika 6:10,11
Kunna ogudaktighetens skatter framgent få stanna i den ogudaktiges hus? Kan där få finnas ett undermåligt efa-mått, värt att förbannas?…

falsifying the balances by deceit.

Hosea 12:7
Kanaans folk går med falsk våg i sin hand, det älskar orättrådig vinning;

Länkar
Amos 8:5 InterAmos 8:5 FlerspråkigAmós 8:5 SpanskaAmos 8:5 FranskaAmos 8:5 TyskaAmos 8:5 KinesiskaAmos 8:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Amos 8
4Hören detta, I som stån den fattige efter livet och viljen göra slut på de ödmjuka i landet, 5I som sägen: »När är då nymånadsdagen förbi, så att vi få sälja säd, och sabbaten, så att vi få öppna vårt sädesförråd? Då vilja vi göra efa-måttet mindre och priset högre och förfalska vågen, så att den visar orätt vikt. 6Då vilja vi köpa de arma för penningar och den fattige för ett par skor; och avfall av säden vilja vi då sälja såsom säd.»…
Korshänvisningar
2 Mosebok 31:13
Tala du till Israels barn och säg: Mina sabbater skolen I hålla, ty de äro ett tecken mellan mig och eder, från släkte till släkte, för att I skolen veta att jag är HERREN, som helgar eder.

4 Mosebok 28:11
Och på edra nymånadsdagar skolen I offra till brännoffer åt HERREN två ungtjurar och en vädur och sju årsgamla felfria lamm,

1 Samuelsboken 20:5
David sade till Jonatan: »I morgon är ju nymånad, och jag skulle då rätteligen sitta till bords med konungen; men låt mig nu gå och gömma mig ute på marken till i övermorgon afton.

2 Kungaboken 4:23
Han sade: »Varför vill du i dag fara till honom? Det är ju varken nymånad eller sabbat.» Hon svarade: »Oroa dig icke!»

Nehemja 13:15
Vid samma tid såg jag i Juda huru man trampade vinpressarna på sabbaten och förde hem säd, som man lastade på åsnor, så ock vin, druvor och fikon och annat lastgods av olika slag, och huru man förde sådant till Jerusalem på sabbatsdagen; och jag varnade dem, när de sålde dessa livsförnödenheter.

Hosea 12:7
Kanaans folk går med falsk våg i sin hand, det älskar orättrådig vinning;

Mika 6:10
Kunna ogudaktighetens skatter framgent få stanna i den ogudaktiges hus? Kan där få finnas ett undermåligt efa-mått, värt att förbannas?

Mika 6:11
Vore jag rättfärdig, om jag fördroge orätt våg och falska vikter i pungen,

Sakaria 5:6
Och jag frågade: »Vad är det?» Han svarade: »Det är en sädesskäppa som kommer fram.» Ytterligare sade han: »Så är det beställt med dem i hela landet.»

Sakaria 5:8
Därefter sade han: »Detta är Ogudaktigheten.» Och så stötte han henne åter ned i skäppan och slog igen blylocket över dess öppning.

Amos 8:4
Överst på sidan
Överst på sidan