1 Thessalonikerbr. 3:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ja, huru skola vi nog kunna tacka Gud för eder, till gengäld för all den glädje som vi genom eder hava inför vår Gud?

Dansk (1917 / 1931)
Thi hvilken Tak kunne vi bringe Gud for eder til Gengæld for al den Glæde; hvormed vi glæde os over eder for vor Guds Aasyn,

Norsk (1930)
For hvad takk kan vi gi Gud til vederlag for eder, for all den glede som vi har over eder for vår Guds åsyn,

King James Bible
For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God;

English Revised Version
For what thanksgiving can we render again unto God for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God;
Treasury i Bibeln Kunskap

what.

1 Thessalonikerbr. 1:2,3
Vi tacka Gud alltid för eder alla, när vi tänka på eder i våra böner.…

2 Samuelsbokem 7:18-20
Då gick konung David in och satte sig ned inför HERRENS ansikte och sade: »Vem är jag, Herre, HERRE, och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma härtill?…

Nehemja 9:5
Och leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: »Stån upp och loven HERREN, eder Gud, från evighet till evighet. Ja, lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris.

Psaltaren 71:14,15
Men jag skall alltid hoppas och än mer föröka allt ditt lov.…

2 Korinthierbrevet 2:14
Men Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt!

2 Korinthierbrevet 9:15
Ja, Gud vare tack för hans outsägligt rika gåva!

for.

1 Thessalonikerbr. 3:7,8
nu hava vi i fråga om eder, käre bröder, genom eder tro fått hugnad i all vår nöd och allt vårt lidande.…

See on ch.

1 Thessalonikerbr. 2:19
Ty vem är vårt hopp och vår glädje och vår berömmelses krona inför vår Herre Jesus vid hans tillkommelse, vem, om icke just I?

before.

5 Mosebok 12:2,18
I skolen i grund föröda alla platser där de folk som I fördriven hava hållit sin gudstjänst, vare sig detta har skett på höga berg och höjder eller någonstädes under gröna träd.…

5 Mosebok 16:11
Och inför Herrens, din Guds, ansikte skall du glädja dig på den plats som Herren, din Gud, utväljer till boning åt sitt namn, du själv med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, och med leviten som bor inom dina portar, och främlingen, den faderlöse och änkan som du har hos dig.

2 Samuelsbokem 6:21
Då sade David till Mikal: »Inför HERREN, som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus, och som har förordnat mig till furste över HERRENS folk, över Israel -- inför HERREN fröjdade jag mig.

Psaltaren 68:3
Men de rättfärdiga äro glada, de fröjda sig inför Gud och jubla i glädje.

Psaltaren 96:12,13
Marken glädje sig och allt som är därpå, ja, då juble alla skogens träd.…

Psaltaren 98:8,9
Strömmarna klappe i händerna, bergen juble med varandra,…

Länkar
1 Thessalonikerbr. 3:9 Inter1 Thessalonikerbr. 3:9 Flerspråkig1 Tesalonicenses 3:9 Spanska1 Thessaloniciens 3:9 Franska1 Thessalonicher 3:9 Tyska1 Thessalonikerbr. 3:9 Kinesiska1 Thessalonians 3:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Thessalonikerbr. 3
8Ty nu leva vi, eftersom I stån fasta i Herren. 9Ja, huru skola vi nog kunna tacka Gud för eder, till gengäld för all den glädje som vi genom eder hava inför vår Gud? 10Natt och dag är det vår innerligaste bön, att vi må få se edra ansikten och avhjälpa vad som kan brista i eder tro.…
Korshänvisningar
Psaltaren 116:12
Huru skall jag vedergälla HERREN alla hans välgärningar mot mig?

1 Thessalonikerbr. 1:2
Vi tacka Gud alltid för eder alla, när vi tänka på eder i våra böner.

1 Thessalonikerbr. 3:8
Överst på sidan
Överst på sidan