1 Samuelsboken 7:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och Samuel sade: »Församlen hela Israel i Mispa, så vill jag där bedja till HERREN för eder.»

Dansk (1917 / 1931)
Da sagde Samuel: »Kald hele Israel sammen i Mizpa, saa vil jeg bede til HERREN for eder!«

Norsk (1930)
Og Samuel sa: La hele Israel samle sig i Mispa! Så vil jeg bede til Herren for eder.

King James Bible
And Samuel said, Gather all Israel to Mizpeh, and I will pray for you unto the LORD.

English Revised Version
And Samuel said, Gather all Israel to Mizpah, and I will pray for you unto the LORD.
Treasury i Bibeln Kunskap

Gather

Nehemja 9:1
Men på tjugufjärde dagen i samma månad församlade sig Israels barn och höllo fasta och klädde sig i sorgdräkt och strödde jord på sina huvuden.

Joel 2:16
församlen folket, pålysen en helig sammankomst, kallen tillhopa de gamla församlen de små barnen, jämväl dem som ännu dia vid bröstet brudgummen må komma ur sin kammare och bruden ur sitt gemak.

Mizpeh

1 Samuelsboken 7:12,16
Då tog Samuel en sten och reste den mellan Mispa och Sen och gav den namnet Eben-Haeser, i det han sade: »Allt härintill har HERREN hjälpt oss.»…

1 Samuelsboken 10:17
Därefter kallade Samuel folket tillsammans till HERREN, i Mispa.

Josuaé 15:38
Dilean, Mispe, Jokteel,

Domarboken 20:1
Då drogo alla Israels barn ut, och menigheten församlade sig såsom en man, från Dan ända till Beer-Seba, så ock från Gileads land, inför HERREN i Mispa.

2 Kungaboken 25:23
När då alla krigshövitsmännen jämte sina män fingo höra att konungen i Babel hade satt Gedalja över landet, kommo de till Gedalja i Mispa, nämligen Ismael, Netanjas son, Johanan, Kareas son, netofatiten Seraja, Tanhumets son, och Jaasanja, maakatitens son, med sina män.

I will pray

1 Samuelsboken 12:23
Vare det ock fjärran ifrån mig att jag skulle så synda mot HERREN, att jag upphörde att bedja för eder! Jag vill fastmer lära eder den goda och rätta vägen.

Länkar
1 Samuelsboken 7:5 Inter1 Samuelsboken 7:5 Flerspråkig1 Samuel 7:5 Spanska1 Samuel 7:5 Franska1 Samuel 7:5 Tyska1 Samuelsboken 7:5 Kinesiska1 Samuel 7:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Samuelsboken 7
4Då skaffade Israels barn bort Baalerna och Astarterna och tjänade HERREN allena. 5Och Samuel sade: »Församlen hela Israel i Mispa, så vill jag där bedja till HERREN för eder.» 6Då församlade de sig i Mispa och öste upp vatten och göto ut det in. för HERREN och fastade den dagen; och de sade där: »Vi hava syndat mot HERREN.» Och Samuel dömde Israels barn i Mispa.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 20:7
Men giv nu mannen hans hustru tillbaka; ty han är en profet. Och han må bedja för dig, så att du får leva. Men om du icke giver henne tillbaka, så vet att du skall döden dö, du själv och alla som tillhöra dig.

1 Mosebok 31:49
men det kallades ock Mispa, ty han sade: »HERREN vare väktare mellan mig och dig, när vi icke mer se varandra.

Domarboken 10:17
Och Ammons barn blevo uppbådade och lägrade sig i Gilead; men Israels barn församlade sig och lägrade sig i Mispa.

Domarboken 20:1
Då drogo alla Israels barn ut, och menigheten församlade sig såsom en man, från Dan ända till Beer-Seba, så ock från Gileads land, inför HERREN i Mispa.

1 Samuelsboken 7:4
Då skaffade Israels barn bort Baalerna och Astarterna och tjänade HERREN allena.

1 Samuelsboken 7:16
Vart år färdades han omkring till Betel, Gilgal och Mispa; och han dömde Israel på alla dessa platser.

1 Samuelsboken 8:6
Men det misshagade Samuel, detta att de sade då: »Giv oss en konung, for att han må döma oss.» Och Samuel bad till HERREN.

1 Samuelsboken 10:17
Därefter kallade Samuel folket tillsammans till HERREN, i Mispa.

1 Samuelsboken 12:17
Nu är ju tiden för veteskörden; men jag vill ropa till HERREN att han må låta det dundra och regna. Så skolen I märka och se huru mycket ont I haven gjort i HERRENS ögon genom eder begäran att få en konung.»

Jeremia 40:6
Så begav sig då Jeremia till Gedalja, Ahikams son, i Mispa och stannade hos honom bland folket som var kvar i landet.

1 Samuelsboken 7:4
Överst på sidan
Överst på sidan