Prædikeren 1
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Ord af Prædikeren, Davids Søn, Konge i Jerusalem.1Ord av predikeren, sønn av David, konge i Jerusalem. 1Detta är predikarens ord, Davids sons, konungens i Jerusalem.
2Endeløs Tomhed, sagde Prædikeren, endeløs Tomhed, alt er Tomhed!2Bare tomhet, sier predikeren, bare idelig tomhet! Alt er tomhet. 2Fåfängligheters fåfänglighet! säger Predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet!
3Hvad Vinding har Mennesket af al den Flid, han gør sig under Solen?3Hvad vinning har mennesket av alt sitt strev, som han møier sig med under solen? 3Vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen?
4Slægt gaar, og Slægt kommer, men Jorden staar til evig Tid.4Slekt går, og slekt kommer, men jorden står evindelig. 4Släkte går, och släkte kommer, och jorden står evinnerligen kvar.
DANNORSVE
5Sol staar op, og Sol gaar ned og haster igen til sin Opgangs Sted.5Og solen går op, og solen går ned, og den haster tilbake til det sted hvor den går op. 5Och solen går upp, och solen går ned, och har sedan åter brått att komma till den ort där hon går upp.
6Vinden gaar mod Syd og drejer mod Nord, den drejer atter og atter og vender tilbage til samme Kredsløb.6Vinden går mot syd og vender sig mot nord; den vender og vender sig om under sin gang og begynner så atter sitt kretsløp. 6Vinden far mot söder och vänder sig så mot norr; den vänder sig och vänder sig, allt under det att den far fram, och så begynner den åter sitt kretslopp.
7Alle Bække løber i Havet, men Havet bliver ikke fuldt; det Sted, til hvilket Bækkene løber, did bliver de ved at løbe.7Alle bekker løper ut i havet, men havet blir ikke fullt; til det sted som bekkene går til, dit går de alltid igjen. 7Alla floder rinna ut i havet, och ändå bliver havet aldrig fullt; där floderna förut hava runnit, dit rinna de ständigt åter.
8Alting slider sig træt; Mand hører ikke op med at tale, Øjet bliver ikke mæt af at se, Øret ej fuldt af at høre.8Alle ting strever utrettelig, ingen kan utsi det; øiet blir ikke mett av å se, og øret blir ikke fullt av å høre. 8Alla arbetar utan rast; ingen kan utsäga det. Ögat mättas icke av att se, och örat bliver icke fullt av att höra.
9Det, der kommer, er det, der var, det, der sker, er det, der skete; der er slet intet nyt under Solen.9Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen. 9Vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt är vad som kommer att hända; intet nytt sker under solen.
DANNORSVE
10Kommer der noget, om hvilket man siger: »Se, her er da noget nyt!« det har dog for længst været til i Tiderne forud for os.10Er det noget hvorom en vilde si: Se, dette er nytt - så har det vært til for lenge siden, i fremfarne tider som var før oss. 10Inträffar något varom man ville säga: »Se, detta är nytt», så har detsamma ändå skett redan förut, i gamla tider, som voro före oss.
11Ej mindes de svundne Slægter, og de ny, som kommer engang, skal ej heller mindes af dem, som kommer senere hen.11Det er ingen som minnes dem som har levd før, og heller ikke vil de som siden skal komme, leve i minnet hos dem som kommer efter. 11Man kommer icke ihåg dem som levde före oss. Och dem som skola uppstå efter oss skall man icke heller komma ihåg bland dem som leva ännu senare.
DANNORSVE
12Jeg, Prædikeren, var Konge over Israel i Jerusalem.12Jeg, predikeren, var konge over Israel i Jerusalem, 12Jag, Predikaren, var konung över Israel i Jerusalem.
13Jeg vendte min Hu til at ransage og med Visdom udgranske alt, hvad der sker under Himmelen; det er et ondt Slid, som Gud har givet Menneskens Børn at slide med.13og jeg vendte min hu til å ransake og utgranske med visdom alt det som hender under himmelen; det er en ond plage, som Gud har gitt menneskenes barn å plage sig med. 13Och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utrannsaka genom vishet allt vad som händer under himmelen; sådant är ett uselt besvär, som Gud har givit människors barn till att plåga sig med.
14Jeg saa alt, hvad der sker under Solen, og se, det er alt sammen Tomhed og Jag efter Vind.14Jeg sa alle de gjerninger som gjøres under solen, og se, alt sammen var tomhet og jag efter vind. 14När jag nu såg på allt vad som händer under himmelen, se, då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind.
15Kroget kan ej blive lige, og halvt kan ej blive helt.15Det som er kroket, kan ikke bli rett, og det som mangler, kan ingen regne med. 15Det som är krokigt kan icke bliva rakt, och det som ej finnes kan ej komma med i någon räkning.
DANNORSVE
16Jeg tænkte ved mig selv: »Se, jeg har vundet større og rigere Visdom end alle de, der før mig var over Jerusalem, og mit Hjerte har skuet Visdom og Kundskab i Fylde.«16Jeg talte med mig selv i mitt indre og sa: Se, jeg har vunnet mig større og rikere visdom enn alle som har rådet over Jerusalem før mig, og mitt hjerte har skuet megen visdom og kunnskap. 16Jag sade i mitt hjärta: »Se, jag har förvärvat mig stor vishet, och jag har förökat den, så att den övergår allas som före mig hava regerat över Jerusalem; ja, vishet och insikt har mitt hjärta inhämtat i rikt mått.»
17Jeg vendte min Hu til at fatte, hvad der er Visdom og Kundskab, og hvad der er Daarskab og Taabelighed; jeg skønnede, at ogsaa det er Jag efter Vind.17Og jeg vendte min hu til å kjenne visdommen og kjenne dårskap og uforstand, men jeg skjønte at også dette var jag efter vind. 17Men när jag nu vände mitt hjärta till att förstå vishet och till att förstå oförnuft och dårskap, då insåg jag att också detta var ett jagande efter vind.
18Thi megen Visdom megen Græmmelse, øget Kundskab øget Smerte.18For hvor det er megen visdom, der er det megen gremmelse, og den som øker kunnskap, øker smerte. 18Ty där mycken vishet är, där är mycken grämelse; och den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 31
Top of Page
Top of Page