Psaltaren 50:2
Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans.
Treasury i Bibeln Kunskap

Out

Psaltaren 68:24
Man ser, o Gud, ditt högtidståg, min Guds, min konungs, tåg inne i helgedomen.

Jesaja 12:6
Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare, ty Israels Helige är stor bland eder.

Jesaja 26:21
Ty se, HERREN träder ut ur sin boning, för att hemsöka jordens inbyggare för deras missgärning; och jorden skall låta komma i dagen allt blod som där har blivit utgjutet, och skall icke längre betäcka dem som där hava blivit dräpta.

Hosea 5:15
Jag vill gå min väg, tillbaka till min boning, till dess att de hava fått lida vad de hava förskyllt och begynna söka mitt ansikte.

Habackuk 2:20
Men HERREN är i sitt heliga tempel. Hela jorden vare stilla inför honom.

Hebreerbrevet 12:22-26
Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,…

perfections

Psaltaren 48:2
Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst uppe i norr, den store konungens stad.

Psaltaren 87:2,3
HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar.…

Psaltaren 80:17
Håll din hand över din högra hands man, över den människoson som du har fostrat åt dig.

Hga Visan 5:16
Hans mun är idel sötma, hela hans väsende är ljuvlighet. Sådan är min vän, ja, sådan är min älskade, I Jerusalems döttrar.»

Sakaria 9:17
Huru stor bliver icke deras lycka, huru stor deras härlighet! Av deras säd skola ynglingar blomstra upp, och jungfrur av deras vin.

God

Psaltaren 80:1
För sångmästaren, efter »Liljor»; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (2) Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

5 Mosebok 33:2
han sade: »HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem.

Habackuk 3:3,4
Gud kommer från Teman, den helige från berget Paran. Sela. Hans majestät övertäcker himmelen, och av hans lov är jorden full.…

Uppenbarelseboken 1:16
I sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin fulla kraft.

Uppenbarelseboken 21:23
Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty Guds härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet.

Länkar
Psaltaren 50:2 InterPsaltaren 50:2 FlerspråkigSalmos 50:2 SpanskaPsaume 50:2 FranskaPsalm 50:2 TyskaPsaltaren 50:2 KinesiskaPsalm 50:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Psaltaren 50:1
Överst på sidan
Överst på sidan