Hebreerbrevet 11:38
Parallella Vers
Svenska (1917)
dessa människor som världen icke var värdig att hysa; de irrade omkring i öknar och bergstrakter och levde i hålor och jordkulor.

Dansk (1917 / 1931)
(dem var Verden ikke værd), omvankende i Ørkener og paa Bjerge og i Huler og Jordens Kløfter.

Norsk (1930)
- verden var dem ikke verd - de vanket om i utørkener og fjell og huler og jordkløfter.

King James Bible
(Of whom the world was not worthy:) they wandered in deserts, and in mountains, and in dens and caves of the earth.

English Revised Version
(of whom the world was not worthy), wandering in deserts and mountains and caves, and the holes of the earth.
Treasury i Bibeln Kunskap

whom.

1 Kungaboken 14:12,13
Så stå du nu upp och gå hem igen. När din fot träder in i staden, skall barnet dö.…

2 Kungaboken 23:25-29
Ingen konung lik honom hade funnits före honom, ingen som så av allt sitt hjärta och av all sin själ och av all sin kraft hade vänt sig till HERREN, i enlighet med Moses hela lag; och efter honom uppstod ej heller någon som var honom lik.…

Jesaja 57:1
Den rättfärdige förgås, och ingen finnes, som tänker därpå; fromma människor ryckas bort, utan att någon lägger märke därtill. Ja, genom ondskans makt ryckes den rättfärdige bort

wandered.

1 Samuelsboken 22:1
Då begav sig David därifrån och flydde undan till Adullams grotta. Och när hans bröder och hela hans faders hus fingo höra detta, kommo de ditned till honom.

1 Samuelsboken 23:15,19,23
Och medan David var i Hores i öknen Sif, förnam han att Saul hade dragit ut för att söka döda honom.…

1 Samuelsboken 24:1-3
Och när Saul kom tillbaka från tåget mot filistéerna, omtalade man för honom att David var i En-Gedis öken.…

1 Samuelsboken 26:1
Och sifiterna kommo till Saul i Gibea och sade: »David håller sig nu gömd på Hakilahöjden, gent emot ödemarken.»

1 Kungaboken 17:3
»Gå bort härifrån och begiv dig österut, och göm dig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan.

1 Kungaboken 18:4,13
Och när Isebel utrotade HERRENS profeter, hade Obadja tagit ett hundra profeter och gömt dem, femtio man åt gången, i en grotta och försett dem med mat och dryck.…

1 Kungaboken 19:9
Där gick han in i en grotta, och i den stannade han över natten. Då kom HERRENS ord till honom; han sade till honom: »Vad vill du här, Elia?»

Psaltaren 142:1-7
En sång av David; en bön, när han var i grottan. (2) Jag höjer min röst och ropar till HERREN, jag höjer min röst och beder till HERREN.…

*title

Länkar
Hebreerbrevet 11:38 InterHebreerbrevet 11:38 FlerspråkigHebreos 11:38 SpanskaHébreux 11:38 FranskaHebraeer 11:38 TyskaHebreerbrevet 11:38 KinesiskaHebrews 11:38 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 11
37de blevo stenade, marterade, söndersågade, dödade med svärd. De gingo omkring höljda i fårskinn och gethudar, nödställda, misshandlade, plågade, 38dessa människor som världen icke var värdig att hysa; de irrade omkring i öknar och bergstrakter och levde i hålor och jordkulor. 39Och fastän alla dessa genom tron hava fått sitt vittnesbörd, undfingo de ändå icke vad utlovat var;…
Korshänvisningar
Domarboken 6:2
Och Midjans hand blev Israel så övermäktig, att Israels barn till skydd mot Midjan gjorde sig de hålor som nu äro att se i bergen, så ock grottorna och bergfästena.

1 Kungaboken 18:4
Och när Isebel utrotade HERRENS profeter, hade Obadja tagit ett hundra profeter och gömt dem, femtio man åt gången, i en grotta och försett dem med mat och dryck.

1 Kungaboken 18:13
Har det icke blivit berättat för min herre vad jag gjorde, när Isebel dräpte HERRENS profeter, huru jag gömde ett hundra av HERRENS profeter, femtio man och åter femtio, i en grotta och försåg dem med mat och dryck?

1 Kungaboken 19:9
Där gick han in i en grotta, och i den stannade han över natten. Då kom HERRENS ord till honom; han sade till honom: »Vad vill du här, Elia?»

Jeremia 41:9
Och brunnen i vilken Ismael kastade kropparna av alla de män som han hade dräpt, när han dräpte Gedalja, var densamma som konung Asa hade låtit göra, när Baesa, Israels konung, anföll honom; denna fylldes nu av Ismael, Netanjas son, med ihjälslagna män.

Hebreerbrevet 11:37
Överst på sidan
Överst på sidan