2 Krönikeboken 17:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och i sitt tredje regeringsår sände han ut sina hövdingar Ben-Hail, Obadja, Sakarja, Netanel och Mikaja, till att undervisa i Juda städer,

Dansk (1917 / 1931)
I sit tredje Regeringsaar sendte han sine Øverster Benhajil, Obadja, Zekarja, Netan'el og Mika ud for at undervise i Judas Byer,

Norsk (1930)
I sin regjerings tredje år sendte han sine høvdinger Benha'il og Obadja og Sakarja og Netanel og Mikaja ut for å lære i Judas byer

King James Bible
Also in the third year of his reign he sent to his princes, even to Benhail, and to Obadiah, and to Zechariah, and to Nethaneel, and to Michaiah, to teach in the cities of Judah.

English Revised Version
Also in the third year of his reign he sent his princes, even Ben-hail, and Obadiah, and Zechariah, and Nethanel, and Micaiah, to teach in the cities of Judah;
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3092 B.C.

912
he sent In these verse we have an account of a remarkable itinerant ministry established by Jehoshaphat, in which three classes of men were employed:

1. the Princes
2. the Levites
3. the Priests

5 Mosebok 4:5
Se, jag har lärt eder stadgar och rätter såsom HERREN, min Gud, har bjudit mig, på det att I mån göra efter dem i det land dit I nu kommen, för att taga det i besittning.

Psaltaren 34:11
Kommen, barn, hören mig; jag skall lära eder HERRENS fruktan.

Psaltaren 51:13
Då skall jag lära överträdarna dina vägar, och syndarna skola omvända sig till dig.

Predikaren 1:12
Jag, Predikaren, var konung över Israel i Jerusalem.

Predikaren 12:9,10
För övrigt är att säga att Predikaren var en vis man, som också annars lärde folket insikt och övervägde och rannsakade; många ordspråk författade han.…

Jesaja 49:23
Och konungar skola vara dina barns vårdare och furstinnor deras ammor, de skola falla ned inför dig med ansiktet mot jorden och slicka dina fötters stoft. Och du skall förnimma, att jag är HERREN och att de som förbida mig icke komma på skam.

to teach

2 Krönikeboken 15:3
En lång tid var ju Israel utan den sanne Guden, utan präster som undervisade dem, och utan någon lag.

2 Krönikeboken 30:22
Och Hiskia talade vänligt till alla de leviter som voro väl förfarna i HERRENS tjänst. Och de åto av högtidsoffren under de sju dagarna, i det att de offrade tackoffer och prisade HERREN, sina faders Gud.

2 Krönikeboken 35:3
Och han sade till leviterna som undervisade hela Israel, och som voro helgade åt HERREN: »Sätten den heliga arken i det hus som Salomo, Davids son, Israels konung, har byggt. Den skall icke mer vara en börda på edra axlar. Tjänen nu HERREN, eder Gud, och hans folk Israel.

5 Mosebok 33:10
De lära Jakob dina rätter och Israel din lag, de bära fram rökverk för din näsa och heloffer på ditt altare.

Nehemja 8:7,8,13,14
Och Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Ackub, Sabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja och de andra leviterna undervisade folket i lagen, medan folket stod där, var och en på sin plats.…

Nehemja 9:3
Och de stodo upp, var och en på sin plats, och man föreläste ur HERRENS, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen; och under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbådo HERREN, sin Gud.

Matteus 4:23
Och han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket.

Markus 4:2
Och han undervisade dem mycket i liknelser och sade till dem i sin undervisning:

Lukas 4:43,44
Men han sade till dem: »Också för de andra städerna måste jag förkunna evangelium om Guds rike, ty därtill har jag blivit utsänd.»…

Apostagärningarna 1:1
I min förra skrift, gode Teofilus, har jag berättat om allt vad Jesus gjorde och lärde,

Länkar
2 Krönikeboken 17:7 Inter2 Krönikeboken 17:7 Flerspråkig2 Crónicas 17:7 Spanska2 Chroniques 17:7 Franska2 Chronik 17:7 Tyska2 Krönikeboken 17:7 Kinesiska2 Chronicles 17:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Krönikeboken 17
6Och då hans frimodighet växte på HERRENS vägar, skaffade han också bort offerhöjderna och Aserorna ur Juda. 7Och i sitt tredje regeringsår sände han ut sina hövdingar Ben-Hail, Obadja, Sakarja, Netanel och Mikaja, till att undervisa i Juda städer, 8och med dem några leviter, nämligen leviterna Semaja, Netanja, Sebadja, Asael, Semiramot, Jonatan, Adonia, Tobia och Tob-Adonia; och de hade med sig prästerna Elisama och Joram.…
Korshänvisningar
4 Mosebok 1:8
av Isaskar: Netanel, Suars son;

2 Krönikeboken 15:3
En lång tid var ju Israel utan den sanne Guden, utan präster som undervisade dem, och utan någon lag.

2 Krönikeboken 35:3
Och han sade till leviterna som undervisade hela Israel, och som voro helgade åt HERREN: »Sätten den heliga arken i det hus som Salomo, Davids son, Israels konung, har byggt. Den skall icke mer vara en börda på edra axlar. Tjänen nu HERREN, eder Gud, och hans folk Israel.

2 Krönikeboken 17:6
Överst på sidan
Överst på sidan