Jobs 2
Norsk (1930)
1Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte sig frem for Herren, og blandt dem kom også Satan og stilte sig frem for Herren. 2Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden. 3Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han - en ulastelig og rettskaffen mann, som frykter Gud og viker fra det onde; ennu er han like ulastelig, og du har uten grunn egget mig til å ødelegge ham. 4Men Satan svarte Herren: Hud for hud, men alt det en mann har, gir han for sitt liv. 5Men rekk bare ut din hånd og rør ved hans ben og hans kjøtt! Da vil han visselig si dig farvel like i ditt ansikt. 6Da sa Herren til Satan: Se, han er i din hånd; spar bare hans liv!

7Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Job med onde bylder fra fotsålen til issen. 8Og han tok sig et potteskår og skrapte sig med, der han satt midt i asken.

9Da sa hans hustru til ham: Holder du dig ennu like ulastelig? Si Gud farvel og dø! 10Men han svarte: Du taler som en av de uforstandige kvinner; skal vi bare ta imot det gode av Gud og ikke også det onde? Under alt dette syndet Job ikke med sine leber.

11Da Jobs tre venner fikk høre om all denne ulykke som var kommet over ham, kom de fra hver sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Suah og Sofar fra Na'ama; og de avtalte med hverandre å gå til ham for å vise ham medynk og trøste ham. 12Men da de så op et stykke ifra, kjente de ham ikke, og de brast i gråt og sønderrev sine kapper og kastet støv op imot himmelen, ned over sine hoder. 13Og de satt hos ham på jorden i syv dager og syv netter, og ingen talte et ord til ham; for de så at hans pine var såre stor.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 1
Top of Page
Top of Page