Ezra 2
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Følgende er de Folk fra vor Landsdel, der drog op fra Landflygtigheden og Fangenskabet. Kong Nebukadnezar af Babel havde ført dem bort til Babel, men nu vendte de tilbage til Jerusalem og Juda, hver til sin By;1Dette var de menn fra landskapet Juda* som drog hjem fra fangenskapet i det fremmede land - de som kongen i Babel Nebukadnesar hadde bortført til Babel, og som nu vendte tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin by,1Och dessa voro de män från hövdingdömet, som drogo upp ur den landsflykt och fångenskap i Babel, till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, konungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad,
2de kom i Følge med Zerubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Re'elaja, Mordokaj, Bilsjan, Mispar, Bigvaj, Rehum og Ba'ana. Tallet paa Mændene i Israels Folk var:2de som fulgte med Serubabel, Josva, Nehemias, Seraja, Re'elaja, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum og Ba'ana. - Dette var tallet på mennene av Israels folk: 2i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Baana. Detta var antalet män av Israels meniga folk:
3Par'osj's Efterkommere 2172,3Paros' barn, to tusen et hundre og to og sytti; 3Pareos' barn: två tusen ett hundra sjuttiotvå;
4Sjefatjas Efterkommere 372,4Sefatjas barn, tre hundre og to og sytti; 4Sefatjas barn: tre hundra sjuttiotvå;
DANNORSVE
5Aras Efterkommere 775,5Arahs barn, syv hundre og fem og sytti; 5Aras barn: sju hundra sjuttiofem;
6Pahat-Moabs Efterkommere, Jesuas og Joabs Efterkommere, 2812,6Pahat-Moabs barn av Josvas og Joabs efterkommere, to tusen åtte hundre og tolv; 6Pahat-Moabs barn, av Jesuas och Joabs barn: två tusen åtta hundra tolv;
7Elams Efterkommere 1254,7Elams barn, tusen to hundre og fire og femti; 7Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;
8Zattus Efterkommere 945,8Sattus barn, ni hundre og fem og firti; 8Sattus barn: nio hundra fyrtiofem;
9Zakkajs Efterkommere 760,9Sakkais barn, syv hundre og seksti; 9Sackais barn: sju hundra sextio;
DANNORSVE
10Banis Efterkommere 642,10Banis barn, seks hundre og to og firti; 10Banis barn: sex hundra fyrtiotvå;
11Bebajs Efterkommere 623,11Bebais barn, seks hundre og tre og tyve; 11Bebais barn: sex hundra tjugutre;
12Azgads Efterkommere 1222,12Asgads barn, tusen to hundre og to og tyve; 12Asgads barn: ett tusen två hundra tjugutvå;
13Adonikams Efterkommere 666,13Adonikams barn, seks hundre og seks og seksti; 13Adonikams barn: sex hundra sextiosex;
14Bigvajs Efterkommere 2056,14Bigvais barn, to tusen og seks og femti; 14Bigvais barn: två tusen femtiosex;
DANNORSVE
15Adins Efterkommere 454,15Adins barn, fire hundre og fire og femti; 15Adins barn: fyra hundra femtiofyra;
16Aters Efterkommere gennem Hizkija 98,16Aters barn av Esekias' ætt, åtte og nitti; 16Aters barn av Hiskia: nittioåtta;
17Bezajs Efterkommere 323,17Besais barn, tre hundre og tre og tyve; 17Besais barn: tre hundra tjugutre;
18Joras Efterkommere 112,18Joras barn, hundre og tolv; 18Joras barn: ett hundra tolv;
19Hasjums Efterkommere 223,19Hasums barn, to hundre og tre og tyve; 19Hasums barn: två hundra tjugutre;
DANNORSVE
20Gibbars Efterkommere 95,20Gibbars barn, fem og nitti; 20Gibbars barn: nittiofem;
21Betlehems Efterkommere 123,21Betlehems barn*, hundre og tre og tyve;21Bet-Lehems barn: ett hundra tjugutre;
22Mændene fra Netofa 56,22Netofas menn, seks og femti; 22männen från Netofa: femtiosex;
23Mændene fra Anatot 128,23Anatots menn, hundre og åtte og tyve; 23männen från Anatot: ett hundra tjuguåtta;
24Azmavets Efterkommere 42,24Asmavets barn, to og firti; 24Asmavets barn: fyrtiotvå;
DANNORSVE
25Kirjat-Jearims, Kefiras og Be'erots Efterkommere 743,25Kirjat-Arims, Kefiras og Be'erots barn, syv hundre og tre og firti; 25Kirjat-Arims, Kefiras och Beerots barn: sju hundra fyrtiotre;
26Ramas og Gebas Efterkommere 621,26Ramas og Gebas barn, seks hundre og en og tyve; 26Ramas och Gebas barn: sex hundra tjuguen;
27Mændene fra Mikmas 122,27Mikmas' menn, hundre og to og tyve; 27männen från Mikmas: ett hundra tjugutvå;
28Mændene fra Betel og Aj 223,28Betels og Ais menn, to hundre og tre og tyve; 28männen från Betel och Ai: två hundra tjugutre;
29Nebos Efterkommere 52,29Nebos barn, to og femti; 29Nebos barn: femtiotvå;
DANNORSVE
30Magbisj's Efterkommere 156,30Magbis' barn, hundre og seks og femti; 30Magbis' barn: ett hundra femtiosex;
31det andet Elams Efterkommere 1254,31den annen Elams* barn, tusen to hundre og fire og femti;31den andre Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;
32Harims Efterkommere 320,32Harims barn, tre hundre og tyve; 32Harims barn: tre hundra tjugu;
33Lods, Hadids og Onos Efterkommere 725,33Lods, Hadids og Onos barn, syv hundre og fem og tyve; 33Lods, Hadids och Onos barn: sju hundra tjugufem;
34Jerikos Efterkommere 345,34Jerikos barn, tre hundre og fem og firti; 34Jerikos barn: tre hundra fyrtiofem;
35Sena'as Efterkommere 3630.35Sena'as barn, tre tusen og seks hundre og tretti. 35Senaas barn: tre tusen sex hundra trettio.
DANNORSVE
36Præsterne var: Jedajas Efterkommere af Jesuas Hus 973,36Av prestene: Jedajas barn av Josvas hus, ni hundre og tre og sytti; 36Av prästerna: Jedajas barn av Jesuas hus: nio hundra sjuttiotre;
37Immers Efterkommere 1052,37Immers barn, tusen og to og femti; 37Immers barn: ett tusen femtiotvå;
38Pasjhurs Efterkommere 1247,38Pashurs barn, tusen to hundre og syv og firti; 38Pashurs barn: ett tusen två hundra fyrtiosju;
39Harims Efterkommere 1017.39Harims barn, tusen og sytten. 39Harims barn: ett tusen sjutton.
DANNORSVE
40Leviterne var: Jesuas og Kadmiels Efterkommere af Hodavjas Efterkommere 74,40Av levittene: Josvas og Kadmiels barn av Hodavjas efterkommere, fire og sytti. 40Av leviterna: Jesuas och Kadmiels barn, av Hodaujas barn: sjuttiofyra;
41Tempelsangerne var: Asafs Sønner 128.41Av sangerne: Asafs barn, hundre og åtte og tyve. 41av sångarna: Asafs barn: ett hundra tjuguåtta;
42Dørvogterne var: Sjallums, Aters, Talmons, Akkubs, Hatitas og Sjobajs Efterkommere, i alt 139.42Av dørvokternes barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Akkubs barn, Hatitas barn, Sobais barn - i alt hundre og ni og tretti. 42av dörrvaktarnas barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn, Sobais barn: alla tillsammans ett hundra trettionio.
DANNORSVE
43Tempeltrællene var: Zihas, Hasufas, Tabbaots,43Av tempeltjenerne: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn, 43Av tempelträlarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,
44Keros's, Si'as, Padons,44Keros' barn, Siahas barn, Padons barn, 44Keros' barn, Siahas barn, Padons barn,
45Lebanas, Hagabas, Akkubs,45Lebanas barn, Hagabas barn, Akkubs barn, 45Lebanas barn, Hagabas barn, Ackubs barn,
46Hagabs, Salmajs, Hanans,46Hagabs barn, Samlais barn, Hanans barn, 46Hagabs barn, Samlais barn, Hanans barn,
DANNORSVE
47Giddels, Gahars, Reajas,47Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn, 47Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn,
48Rezins, Nekodas, Gazzams,48Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn, 48Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn,
49Uzzas, Paseas, Besajs,49Ussas barn, Paseahs barn, Besais barn, 49Ussas barn, Paseas barn, Besais barn,
50Asnas, Me'uniternes, Nefusiternes,50Asnas barn, Me'unims barn, Nefisims barn, 50Asnas barn, Meunims barn, Nefisims barn,
51Bakbuks, Hakufas, Harhurs,51Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn, 51Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,
DANNORSVE
52Bazluts, Mehidas, Harsjas,52Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn, 52Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn,
53Barkos's, Siseras, Temas,53Barkos' barn, Siseras barn, Tamahs barn, 53Barkos' barn, Siseras barn, Temas barn,
54Nezias og Hatifas Efterkommere.54Nesiahs barn, Hatifas barn. 54Nesias barn, Hatifas barn.
DANNORSVE
55Efterkommere af Salomos Trælle var: Sotajs, Soferets, Perudas,55Av Salomos tjeneres barn: Sotais barn, Hassoferets barn, Perudas barn, 55Av Salomos tjänares barn: Sotais barn, Hassoferets barn, Perudas barn,
56Ja'alas, Darkons, Giddels,56Ja'alas barn, Darkons barn, Giddels barn, 56Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,
57Sjefatjas, Hattils, Pokeret-Hazzebajims og Amis Efterkommere.57Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hasseba'ims barn, Amis barn. 57Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebaims barn, Amis barn.
58Tempeltrællene og Efterkommerne af Salomos Trælle var i alt 392.58Alle tempeltjenerne og Salomos tjeneres barn var tilsammen tre hundre og to og nitti. 58Tempelträlarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans tre hundra nittiotvå.
DANNORSVE
59Følgende, som drog op fra Tel-Mela, Tel-Harsja, Kerub-Addan og Immer, kunde ikke opgive deres Fædrenehuse og Slægt, hvor vidt de hørte til Israel:59Og dette var de som drog hjem fra Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Addan og Immer, men ikke kunde opgi sin familie og sin ætt, eller om de var av Israel: 59Och dessa voro de som drogo åstad från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addan och Immer, men som icke kunde uppgiva sina familjer och sin släkt och huruvida de voro av Israel:
60Delajas, Tobijas og Nekodas Efterkommere 652.60Delajas barn, Tobias' barn, Nekodas barn, seks hundre og to og femti, 60Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, sex hundra femtiotvå.
DANNORSVE
61Og af Præsterne: Habajas, Hakkoz's og Barzillajs Efterkommere; denne sidste havde ægtet en af Gileaditen Barzillajs Døtre og var blevet opkaldt efter dem.61og av prestenes barn: Habajas barn, Hakkos' barn, Barsillais barn, han som hadde tatt en av gileaditten Barsillais døtre til hustru og var blitt opkalt efter dem. 61Och av prästernas barn: Habajas barn, Hackos' barn, Barsillais barn, hans som tog en av gileaditen Barsillais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn.
62De ledte efter deres Slægtebøger, men kunde ikke finde dem, derfor blev de som urene udelukket fra Præstestanden.62Disse lette efter sine ættelister, men de fantes ingensteds opskrevet; de blev da utelukket fra prestedømmet som uverdige dertil, 62Dessa sökte efter sina släktregister, men kunde icke finna dem; därför blevo de såsom ovärdiga uteslutna från prästadömet.
63Statholderen forbød dem at spise af det højhellige, indtil der fremstod en Præst med Urim og Tummim.63og stattholderen* sa til dem at de ikke skulde ete av det høihellige, før det fremstod en prest med urim og tummim**.63Och ståthållaren tillsade dem att de icke skulle få äta av det högheliga, förrän en präst uppstode med urim och tummim.
DANNORSVE
64Hele Menigheden udgjorde 42 36064Hele menigheten var i alt to og firti tusen tre hundre og seksti 64Hela församlingen utgjorde sammanräknad fyrtiotvå tusen tre hundra sextio,
65foruden deres Trælle og Trælkvinder, som udgjorde 7337, hvortil kom 200 Sangere og Sangerinder.65foruten deres tjenere og tjenestepiker, som var syv tusen tre hundre og syv og tretti. De hadde også med sig to hundre sangere og sangerinner. 65förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra sångare och sångerskor.
66Deres Heste udgjorde 736, deres Muldyr 245,66De hadde syv hundre og seks og tretti hester, to hundre og fem og firti mulesler, 66De hade sju hundra trettiosex hästar, två hundra fyrtiofem mulåsnor,
67deres Kameler 435 og deres Æsler 6720.67fire hundre og fem og tretti kameler og seks tusen syv hundre og tyve asener. 67fyra hundra trettiofem kameler och sex tusen sju hundra tjugu åsnor.
DANNORSVE
68Af Fædrenehusenes Overhoveder gav nogle, da de kom til HERRENS Hus i Jerusalem, frivillige Gaver til Guds Hus, for at det kunde genopbygges paa sin Plads;68Nogen av familiehodene gav, da de kom til Herrens hus i Jerusalem, frivillige gaver til Guds hus, så det kunde gjenreises på sitt gamle sted; 68Och somliga av huvudmännen för familjerna gåvo, när de kommo till HERRENS hus i Jerusalem, frivilliga gåvor till Guds hus, för att det åter skulle byggas upp på samma plats.
69de gav efter deres Evne til Byggesummen 61 000 Drakmer Guld, 5000 Miner Sølv og 100 Præstekjortler.69efter sin evne gav de til arbeidskassen: en og seksti tusen dariker* i gull og fem tusen miner i sølv; dessuten hundre prestekjortler.69De gåvo, efter som var och en förmådde, till arbetskassan i guld sextioett tusen dariker och i silver fem tusen minor, så ock ett hundra prästerliga livklädnader.
70Derpaa bosatte Præsterne, Leviterne og en Del al Folket sig i Jerusalem og dets Omraade, men Sangerne, Dørvogterne og Tempeltrællene og hele det øvrige Israel i deres Byer.70Både prestene og levittene og nogen av det menige folk og sangerne og dørvokterne og tempeltjenerne bosatte sig i sine byer, og hele Israel ellers bodde i sine byer. 70Och prästerna, leviterna, en del av meniga folket, sångarna, dörrvaktarna och tempelträlarna bosatte sig i sina städer: hela Israel i sina städer.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Ezra 1
Top of Page
Top of Page