Numbers 33:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5265 [e]way-yis-‘ūוַיִּסְע֖וּAnd they departedVerb
1850 [e]mid-dā-p̄ə-qāh;מִדָּפְקָ֑הfrom DophkahNoun
2583 [e]way-ya-ḥă-nūוַֽיַּחֲנ֖וּand campedVerb
442 [e]bə-’ā-lūš.בְּאָלֽוּשׁ׃at AlushNoun
Hebrew Texts
במדבר 33:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּסְע֖וּ מִדָּפְקָ֑ה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּאָלֽוּשׁ׃

במדבר 33:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסעו מדפקה ויחנו באלוש׃

Links
Numbers 33:13Numbers 33:13 Text AnalysisNumbers 33:13 InterlinearNumbers 33:13 MultilingualNumbers 33:13 TSKNumbers 33:13 Cross ReferencesNumbers 33:13 Bible HubNumbers 33:13 Biblia ParalelaNumbers 33:13 Chinese BibleNumbers 33:13 French BibleNumbers 33:13 German Bible

Bible Hub
Numbers 33:12
Top of Page
Top of Page