Micah 2:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
622 [e]’ā-sōp̄אָסֹ֨ףI will surelyVerb
622 [e]’e-’ĕ-sōp̄אֶאֱסֹ֜ףassembleVerb
3290 [e]ya-‘ă-qōḇיַעֲקֹ֣בO JacobNoun
3605 [e]kul-lāḵ,כֻּלָּ֗ךְallNoun
6908 [e]qab-bêṣקַבֵּ֤ץall of you I will surelyVerb
6908 [e]’ă-qab-bêṣאֲקַבֵּץ֙gatherVerb
7611 [e]šə-’ê-rîṯשְׁאֵרִ֣יתthe remnantNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof Israel themNoun
3162 [e]ya-ḥaḏיַ֥חַדtogetherNoun
7760 [e]’ă-śî-men-nūאֲשִׂימֶ֖נּוּI will putVerb
6629 [e]kə-ṣōnכְּצֹ֣אןas the sheepNoun
1223 [e]bāṣ-rāhבָּצְרָ֑הin the foldNoun
5739 [e]kə-‘ê-ḏerכְּעֵ֙דֶר֙as the flockNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֣וֹךְin the midstNoun
1699 [e]had-dā-ḇə-rōw,הַדָּֽבְר֔וֹof their foldNoun
1949 [e]tə-hî-me-nāhתְּהִימֶ֖נָהthey shall make great noiseVerb
120 [e]mê-’ā-ḏām.מֵאָדָֽם׃with menNoun
Hebrew Texts
מיכה 2:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָסֹ֨ף אֶאֱסֹ֜ף יַעֲקֹ֣ב כֻּלָּ֗ךְ קַבֵּ֤ץ אֲקַבֵּץ֙ שְׁאֵרִ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל יַ֥חַד אֲשִׂימֶ֖נּוּ כְּצֹ֣אן בָּצְרָ֑ה כְּעֵ֙דֶר֙ בְּתֹ֣וךְ הַדָּֽבְרֹ֔ו תְּהִימֶ֖נָה מֵאָדָֽם׃

מיכה 2:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם׃

Links
Micah 2:12Micah 2:12 Text AnalysisMicah 2:12 InterlinearMicah 2:12 MultilingualMicah 2:12 TSKMicah 2:12 Cross ReferencesMicah 2:12 Bible HubMicah 2:12 Biblia ParalelaMicah 2:12 Chinese BibleMicah 2:12 French BibleMicah 2:12 German Bible

Bible Hub
Micah 2:11
Top of Page
Top of Page