Ezra 6:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8140 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֨תyearNoun
2298 [e]ḥă-ḏāhחֲדָ֜הIn the firstAdj
3567 [e]lə-ḵō-w-rešלְכ֣וֹרֶשׁof CyrusNoun
4430 [e]mal-kā,מַלְכָּ֗אof KingNoun
3567 [e]kō-w-rešכּ֣וֹרֶשׁ[the same] CyrusNoun
4430 [e]mal-kāמַלְכָּא֮the kingNoun
7761 [e]śāmשָׂ֣םmadeVerb
2942 [e]ṭə-‘êmטְעֵם֒a decreeNoun
1005 [e]bêṯ-בֵּית־[concerning] the houseNoun
426 [e]’ĕ-lā-hāאֱלָהָ֤אof GodNoun
3390 [e]ḇî-rū-šə-lemבִֽירוּשְׁלֶם֙at JerusalemNoun
1005 [e]bay-ṯāבַּיְתָ֣אLet the houseNoun
1124 [e]yiṯ-bə-nê,יִתְבְּנֵ֔אbe buildVerb
870 [e]’ă-ṯarאֲתַר֙the placeNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־wherePrt
1684 [e]ḏā-ḇə-ḥînדָבְחִ֣יןthey offeredVerb
1685 [e]diḇ-ḥîn,דִּבְחִ֔יןsacrificesNoun
787 [e]wə-’uš-šō-w-hîוְאֻשּׁ֖וֹהִיand let the foundationsNoun
5446 [e]mə-sō-wḇ-lîn;מְסֽוֹבְלִ֑יןthereof be strongly laidVerb
7314 [e]rū-mêhרוּמֵהּ֙the heightNoun
521 [e]’am-mînאַמִּ֣יןcubitsNoun
8361 [e]šit-tîn,שִׁתִּ֔יןthereof sixtyNoun
6613 [e]pə-ṯā-yêhפְּתָיֵ֖הּthe widthNoun
521 [e]’am-mînאַמִּ֥יןcubitsNoun
8361 [e]šit-tîn.שִׁתִּֽין׃thereof sixtyNoun
Hebrew Texts
עזרא 6:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַ֨ת חֲדָ֜ה לְכֹ֣ורֶשׁ מַלְכָּ֗א כֹּ֣ורֶשׁ מַלְכָּא֮ שָׂ֣ם טְעֵם֒ בֵּית־אֱלָהָ֤א בִֽירוּשְׁלֶם֙ בַּיְתָ֣א יִתְבְּנֵ֔א אֲתַר֙ דִּֽי־דָבְחִ֣ין דִּבְחִ֔ין וְאֻשֹּׁ֖והִי מְסֹֽובְלִ֑ין רוּמֵהּ֙ אַמִּ֣ין שִׁתִּ֔ין פְּתָיֵ֖הּ אַמִּ֥ין שִׁתִּֽין׃

עזרא 6:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת חדה לכורש מלכא כורש מלכא שם טעם בית־אלהא בירושלם ביתא יתבנא אתר די־דבחין דבחין ואשוהי מסובלין רומה אמין שתין פתיה אמין שתין׃

Links
Ezra 6:3Ezra 6:3 Text AnalysisEzra 6:3 InterlinearEzra 6:3 MultilingualEzra 6:3 TSKEzra 6:3 Cross ReferencesEzra 6:3 Bible HubEzra 6:3 Biblia ParalelaEzra 6:3 Chinese BibleEzra 6:3 French BibleEzra 6:3 German Bible

Bible Hub
Ezra 6:2
Top of Page
Top of Page