Deuteronomy 10:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֧הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵāאֱלֹהֶ֛יךָyour GodNoun
3372 [e]tî-rāתִּירָ֖אyou shall fearVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֣וֹhimAcc
5647 [e]ṯa-‘ă-ḇōḏ;תַעֲבֹ֑דshall you serveVerb
  ū-ḇōwוּב֣וֹ -  
1692 [e]ṯiḏ-bāq,תִדְבָּ֔קto him shall you cleaveVerb
8034 [e]ū-ḇiš-mōwוּבִשְׁמ֖וֹand by his nameNoun
7650 [e]tiš-šā-ḇê-a‘.תִּשָּׁבֵֽעַ׃swearVerb
Hebrew Texts
דברים 10:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֶת־יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ תִּירָ֖א אֹתֹ֣ו תַעֲבֹ֑ד וּבֹ֣ו תִדְבָּ֔ק וּבִשְׁמֹ֖ו תִּשָּׁבֵֽעַ׃

דברים 10:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
את־יהוה אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע׃

Links
Deuteronomy 10:20Deuteronomy 10:20 Text AnalysisDeuteronomy 10:20 InterlinearDeuteronomy 10:20 MultilingualDeuteronomy 10:20 TSKDeuteronomy 10:20 Cross ReferencesDeuteronomy 10:20 Bible HubDeuteronomy 10:20 Biblia ParalelaDeuteronomy 10:20 Chinese BibleDeuteronomy 10:20 French BibleDeuteronomy 10:20 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 10:19
Top of Page
Top of Page