Daniel 7:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3652 [e]kênכֵּן֮ThusAdv
560 [e]’ă-marאֲמַר֒he saidVerb
2423 [e]ḥê-wə-ṯāחֵֽיוְתָא֙the beastNoun
7244 [e]rə-ḇî-‘ā-yə-ṯā,רְבִיעָ֣יְתָ֔אfourthAdj
4437 [e]mal-ḵūמַלְכ֤וּkingdomNoun
  [rə-ḇî-‘ā-yā[רְבִיעָיָא -  
  ḵ]כ] -  
7244 [e](rə-ḇî-‘ā-’āh(רְבִיעָאָה֙the fourthAdj
  q)ק) -  
1934 [e]te-hĕ-wêתֶּהֱוֵ֣אshall beVerb
772 [e]ḇə-’ar-‘ā,בְאַרְעָ֔אon the earthNoun
1768 [e]דִּ֥יthatPrt
8133 [e]ṯiš-nêתִשְׁנֵ֖אshall be diverseVerb
4481 [e]min-מִן־fromPrep
3606 [e]kāl-כָּל־allNoun
4437 [e]mal-ḵə-wā-ṯā;מַלְכְוָתָ֑אkingdomsNoun
399 [e]wə-ṯê-ḵulוְתֵאכֻל֙and shall devourVerb
3606 [e]kāl-כָּל־the wholeNoun
772 [e]’ar-‘ā,אַרְעָ֔אearthNoun
1759 [e]ū-ṯə-ḏū-šin-nahוּתְדוּשִׁנַּ֖הּand shall tread it downVerb
1855 [e]wə-ṯad-də-qin-nah.וְתַדְּקִנַּֽהּ׃and break it in piecesVerb
Hebrew Texts
דניאל 7:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֵּן֮ אֲמַר֒ חֵֽיוְתָא֙ רְבִיעָ֣יְתָ֔א מַלְכ֤וּ [רְבִיעָיָא כ] (רְבִיעָאָה֙ ק) תֶּהֱוֵ֣א בְאַרְעָ֔א דִּ֥י תִשְׁנֵ֖א מִן־כָּל־מַלְכְוָתָ֑א וְתֵאכֻל֙ כָּל־אַרְעָ֔א וּתְדוּשִׁנַּ֖הּ וְתַדְּקִנַּֽהּ׃

דניאל 7:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כן אמר חיותא רביעיתא מלכו [רביעיא כ] (רביעאה ק) תהוא בארעא די תשנא מן־כל־מלכותא ותאכל כל־ארעא ותדושנה ותדקנה׃

Links
Daniel 7:23Daniel 7:23 Text AnalysisDaniel 7:23 InterlinearDaniel 7:23 MultilingualDaniel 7:23 TSKDaniel 7:23 Cross ReferencesDaniel 7:23 Bible HubDaniel 7:23 Biblia ParalelaDaniel 7:23 Chinese BibleDaniel 7:23 French BibleDaniel 7:23 German Bible

Bible Hub
Daniel 7:22
Top of Page
Top of Page