Revelation 9:17
King James Bible
And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions; and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.

Darby Bible Translation
And thus I saw the horses in the vision, and those that sat upon them, having breastplates of fire and jacinth and brimstone; and the heads of the horses [were] as heads of lions, and out of their mouths goes out fire and smoke and brimstone.

English Revised Version
And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates as of fire and of hyacinth and of brimstone: and the heads of the horses are as the heads of lions; and out of their mouths proceedeth fire and smoke and brimstone.

World English Bible
Thus I saw the horses in the vision, and those who sat on them, having breastplates of fiery red, hyacinth blue, and sulfur yellow; and the heads of lions. Out of their mouths proceed fire, smoke, and sulfur.

Young's Literal Translation
And thus I saw the horses in the vision, and those sitting upon them, having breastplates of fire, and jacinth, and brimstone; and the heads of the horses are as heads of lions, and out of their mouths proceedeth fire, and smoke, and brimstone;

Zbulesa 9:17 Albanian
Dhe kështu unë pashë në vegim kuajt dhe ata që i kalëronin; ata kishin parzmore ngjyrë zjarri, hiacinti dhe squfuri; dhe kokat e kuajve ishin si koka luanësh dhe nga gojët e tyre dilte zjarr, tym dhe squfur.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 9:17 Armenian (Western): NT
Այսպէս՝ տեսիլքին մէջ տեսայ ձիերը եւ անոնց վրայ հեծնողները, որոնք ունէին կրակի, յակինթի ու ծծումբի գոյն զրահներ: Ձիերուն գլուխները առիւծներու գլուխներու պէս էին. կրակ, ծուխ եւ ծծումբ կ՚ելլէին անոնց բերանէն:

Apocacalypsea. 9:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hunela ikus nitzan çaldiac visionean: eta hayén gainetan iarriac ciradenéc, cituztela suzco eta hyacinthezco eta suphrezco halacretac: eta çaldién buruäc ciraden lehoinén buruäc beçala: eta hayén ahoetaric ilkiten cen su, eta ke eta suphre.

D Offnbarung 9:17 Bavarian
Und yso gschaund de Pfär und d Reiter aus in seler Schau: Feuerroote, raauchblaue und schweflgelbe Pantzer hietnd die dran. De Pfärköpff glichend

Откровение 9:17 Bulgarian
И конете във видението и яздещите на тях ми се видяха такива: те носеха [като] огнени, яцинтови и жупелни нагръдници; и главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我在異象中看見那些馬和騎馬的,騎馬的胸前有甲如火,與紫瑪瑙並硫磺,馬的頭好像獅子頭,有火、有煙、有硫磺從馬的口中出來。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我在异象中看见那些马和骑马的,骑马的胸前有甲如火,与紫玛瑙并硫磺,马的头好像狮子头,有火、有烟、有硫磺从马的口中出来。

启 示 录 9:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 在 異 象 中 看 見 那 些 馬 和 騎 馬 的 , 騎 馬 的 胸 前 有 甲 如 火 , 與 紫 瑪 瑙 並 硫 磺 。 馬 的 頭 好 像 獅 子 頭 , 有 火 、 有 煙 、 有 硫 磺 從 馬 的 口 中 出 來 。

启 示 录 9:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 在 异 象 中 看 见 那 些 马 和 骑 马 的 , 骑 马 的 胸 前 有 甲 如 火 , 与 紫 玛 瑙 并 硫 磺 。 马 的 头 好 像 狮 子 头 , 有 火 、 有 烟 、 有 硫 磺 从 马 的 口 中 出 来 。

Otkrivenje 9:17 Croatian Bible
Ovako u viđenju vidjeh konje i njihove jahače: imahu oklope ognjene, plavetne i sumporne boje; glave im kao u lavova, iz usta im sukljao oganj, dim i sumpor.

Zjevení Janovo 9:17 Czech BKR
A též viděl jsem u vidění, koně a ti, kteříž seděli na nich, měli pancíře ohnivé a hyacintové a z síry. Hlavy pak těch koňů byly jako hlavy lvové, a z úst jejich vycházel oheň, a dým, a síra.

Aabenbaringen 9:17 Danish
Og saaledes saa jeg Hestene i Synet og dem, som sade derpaa, hvilke havde ildrøde og sorteblaa og svovlgule Pansere; og Hestenes Hoveder vare som Løvers Hoveder, og af deres Munde udgik Ild og Røg og Svovl.

Openbaring 9:17 Dutch Staten Vertaling
En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige, en hemelsblauwe, en sulfervervige borstwapenen; en de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen, en uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer.

Jelenések 9:17 Hungarian: Karoli
És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülõket, a kiknek tûzbõl és jáczintból és kénkõbõl való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tûz és füst és kénkõ jõ vala ki.

Apokalipso de sankta Johano 9:17 Esperanto
Kaj tiel mi vidis la cxevalojn en la vizio, kaj la sidantajn sur ili, havantajn kirasojn kiel el fajro kaj el jacinto kaj el sulfuro; kaj la kapoj de la cxevaloj estis kiel kapoj de leonoj, kaj el iliaj busxoj eliris fajro kaj fumo kaj sulfuro.

Johanneksen ilmestys 9:17 Finnish: Bible (1776)
Ja niin minä näin ne orhiit näyssä, ja niillä, jotka heidän päällänsä istuivat, olivat tuliset ja keltaiset ja tulikiviset pantsarit , ja orhitten päät olivat niinkuin jalopeurain päät, ja heidän suustansa kävi ulos tuli, ja savu, ja tulikivi.

Nestle GNT 1904
καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ’ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.

Westcott and Hort 1881
καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ' αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ' αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ οὕτως εἴδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει, καὶ τοὺς καθημένους ἐπ’ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ’ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.

Tischendorf 8th Edition
καί οὕτω ὁράω ὁ ἵππος ἐν ὁ ὅρασις καί ὁ κάθημαι ἐπί αὐτός ἔχω θώραξ πύρινος καί ὑακίνθινος καί θειώδης καί ὁ κεφαλή ὁ ἵππος ὡς κεφαλή λέων καί ἐκ ὁ στόμα αὐτός ἐκπορεύομαι πῦρ καί καπνός καί θεῖον

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει, καὶ τοὺς καθημένους ἐπ’ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ' αὐτῶν ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον

Apocalypse 9:17 French: Darby
Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui etaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, et d'hyacinthe, et de soufre; et les tetes des chevaux etaient comme des tetes de lions; et de leur bouche sortent du feu, et de la fumee, et du soufre.

Apocalypse 9:17 French: Louis Segond (1910)
Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre.

Apocalypse 9:17 French: Martin (1744)
Et je vis aussi dans la vision les chevaux, et ceux qui étaient montés dessus, ayant des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre; et les têtes des chevaux [étaient] comme des têtes de lions; et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre.

Offenbarung 9:17 German: Modernized
Und also sah ich die Rosse im Gesichte, und die daraufsaßen, daß sie hatten feurige und gelbe und schwefelige Panzer; und die Häupter der Rosse wie die Häupter der Löwen; und aus ihrem Munde ging Feuer und Rauch und Schwefel.

Offenbarung 9:17 German: Luther (1912)
Und also sah ich die Rosse im Gesicht und die daraufsaßen, daß sie hatten feurige und bläuliche und schwefelige Panzer; und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus ihrem Munde ging Feuer und Rauch und Schwefel.

Offenbarung 9:17 German: Textbibel (1899)
Und so sah ich die Rosse und die Reiter auf ihnen im Gesicht: sie hatten feuerfarbige Panzer und hyazinthfarbige und schwefelgelbe; die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe, und aus ihrem Rachen geht Feuer und Rauch und Schwefel.

Apocalisse 9:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano: aveano degli usberghi di fuoco, di giacinto e di zolfo; e le teste dei cavalli erano come teste di leoni; e dalle loro bocche usciva fuoco e fumo e zolfo.

Apocalisse 9:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Simigliantemente ancora vidi nella visione i cavalli, e quelli che li cavalcavano, i quali aveano degli usberghi di fuoco, di giacinto, e di zolfo; e le teste de’ cavalli erano come teste di leoni; e dalle bocche loro usciva fuoco, e fumo, e zolfo.

WAHYU 9:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka menurut penglihatanku segala kuda dan segala orang yang menunggang kuda itu rupanya demikian: Mereka itu berbaju besi yang merah seperti api, dan biru tua, dan warna belerang; dan kepala kuda itu seperti kepala singa, dan daripada mulutnya keluar api dan asap dan belerang.

Revelation 9:17 Kabyle: NT
Atan wamek i walaɣ deg uweḥḥi iɛewdiwen d wid i ten-irekben : imnayen-nni lsan tiseddariyin n wuzzal ț-țizeggaɣin am tmes, wiyaḍ ț-țizegzawin am lebḥeṛ, kra nniḍen am ukubri. Iqeṛṛay n iɛewdiwen-nni am akken d iqeṛṛay n izmawen ; seg imawen-nsen tețțeffeɣ-ed tmes, dexxan akk-d ukubri.

Apocalypsis 9:17 Latin: Vulgata Clementina
Et ita vidi equos in visione : et qui sedebant super eos, habebant loricas igneas, et hyacinthinas, et sulphureas, et capita eorum erant tamquam capita leonum : et de ore eorum procedit ignis, et fumus, et sulphur.

Revelation 9:17 Maori
Ko taku tenei i kite ai i ahau e titiro matakite ana, ko nga hoiho me nga kainoho i runga he pukupuku o ratou, ano he ahi, he hakiniti, he whanariki: na, ko nga upoko o nga hoiho, ano he upoko raiona; e puta mai ana hoki i o ratou mangai he kapu ra, he paoa, he whanariki.

Apenbaring 9:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og således så jeg hestene i mitt syn, og dem som satt på dem: de hadde ildrøde og mørkerøde og svovelgule brynjer, og hestenes hoder var som løvehoder, og av deres munn gikk det ut ild og røk og svovel.

Apocalipsis 9:17 Spanish: Reina Valera 1909
Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre.

Apocalipsis 9:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y así vi los caballos en la visión; y los que estaban sentados sobre ellos tenían corazas de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre.

Apocalipse 9:17 Portuguese: Bíblia King James Atualizada
Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência: as suas armaduras eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre.

Apocalipse 9:17 Portuguese: João Ferreira de Almeida Atualizada
E assim vi os cavalos nesta visão: os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre; e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões; e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre.   

Apocalipsa 9:17 Romanian: Cornilescu
Şi iată cum mi s'au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platoşe ca focul, iacintul şi pucioasa. Capetele cailor erau ca nişte capete de lei, şi din gurile lor ieşea foc, fum şi pucioasă.

Откровение 9:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней – как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера.

Откровение 9:17 Russian koi8r
Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней--как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера.

Revelation 9:17 Shuar New Testament
Tura iimiamunam suntarnasha kawaincha J·nisan wainkiamjai: Eketainiaka netsepnum jirun entsaru armai. Nusha kapaaku winkia tura Yank· armai. Tura kawaisha uunt Yawßa muuke ainin armai. Tura ni weneyasha jisha, mukuintiusha, asuprisha ti tsuer Keß nu Jφiniarmai.

Uppenbarelseboken 9:17 Swedish (1917)
Och hästarna och männen som sutto på dem tedde sig för min syn på detta sätt: männen hade eldröda och mörkblå och svavelgula pansar; och hästarna hade huvuden såsom lejon, och ur deras gap gick ut eld och rök och svavel.

Ufunua was Yohana 9:17 Swahili NT
Hivi ndivyo nilivyowaona hao farasi na wapanda farasi katika hiyo njozi: Walikuwa na ngao vifuani zilizokuwa moto mtupu, zenye rangi ya samawati na njano kama kiberiti. Vichwa vya hao farasi vilikuwa kama vya simba; na moto, moshi, na kiberiti vilikuwa vinatoka kinywani mwao.

Pahayag 9:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nakita kong sa pangitain ang mga kabayo, at ang mga nakasakay dito, na may mga baluting gaya ng apoy at ng jacinto at ng asupre: at ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon; at sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre.

วิวรณ์ 9:17 Thai: from KJV
ในนิมิตนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นม้าเป็นดังนี้คือ ผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้น ก็มีทับทรวงสีไฟ สีพลอยสีแดง และสีกำมะถัน หัวม้าทั้งหลายนั้นเหมือนหัวสิงโต มีไฟและควันและกำมะถันพลุ่งออกมาจากปากของมัน

Vahiy 9:17 Turkish
Görümümde atları ve binicilerini gördüm. Ateş, gökyakut ve kükürt renginde göğüs zırhları kuşanmışlardı. Atların başları aslan başına benziyordu. Ağızlarından ateş, duman, kükürt fışkırıyordu.

Откровение 9:17 Ukrainian: NT
І так бачив я конї у впдїнню, а ті, що сидїли на них, мали бронї огняні і гияцинтові і сїрчані, а голови коней, як голови левів, а з рогів їх виходить огонь, і дим, і сїрка.

Revelation 9:17 Uma New Testament
Hi rala pangila-ku toe, kuhilo tantara toera pai' jara' to rahawi'. Tantara toera, paka' topobajui ahe'. Baju-ra molei hewa apu, mo'eta-eta hewa rangahu, pai' mokuni riri hewa watu to rahanga' belerang. Ane jara' -rae, woo' -ra hewa woo' singa, pai' ngkai rala nganga-ra mehupa' apu, rangahu pai' watu belerang.

Khaûi-huyeàn 9:17 Vietnamese (1934)
Kìa trong sự hiện thấy, tôi thấy những ngựa và kẻ cỡi ra làm sao: những kẻ ấy đều mặc giáp màu lửa, mầu tía, mầu lưu hoàng; đầu ngự giống sư tử, và miệng nó có phun lửa, khói và diêm sanh.

Revelation 9:16
Top of Page
Top of Page