Matteus 10:22
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. --

Dansk (1917 / 1931)
Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld; men den, som holder ud indtil Enden, han skal blive frelst.

Norsk (1930)
og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

King James Bible
And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved.

English Revised Version
And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end, the same shall be saved.
Treasury i Bibeln Kunskap

shall be hated.

Matteus 24:9
Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull.

Jesaja 66:5,6
Hören HERRENS ord, I som frukten för hans ord. Edra bröder, som hata eder och stöta eder bort för mitt namns skull, de säga: »Må HERREN förhärliga sig, så att vi få se eder glädje.» Men de skola komma på skam.…

Lukas 6:22
Saliga ären I, när människorna för Människosonens skull hata eder och förskjuta och smäda eder och kasta bort edert namn såsom något ont.

Johannes 7:7
Världen kan icke hata eder, men mig hatar hon, eftersom jag vittnar om henne, att hennes gärningar äro onda.

Johannes 15:18,19
Om världen hatar eder, så betänken att hon har hatat mig förr än eder.…

Johannes 17:14
Jag har givit dem ditt ord; och världen har hatat dem, eftersom de icke äro av världen, likasom icke heller jag är av världen.

1 Johannesbrevet 3:13
Förundren eder icke, mina bröder, om världen hatar eder.

for.

Matteus 10:39
Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. --

Matteus 5:11
Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.

Johannes 15:21
Men allt detta skola de göra mot eder för mitt namns skull, eftersom de icke känna honom som har sänt mig.

Apostagärningarna 9:16
och jag skall visa honom huru mycket han måste lida för mitt namns skull.»

2 Korinthierbrevet 4:11
Ja, ännu medan vi leva, överlämnas vi för Jesu skull beständigt åt döden, på det att ock Jesu liv må bliva uppenbarat i vårt dödliga kött.

Uppenbarelseboken 2:3
Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull och har icke förtröttats.

but.

Matteus 24:13
Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

Daniel 12:12,13
Säll är den som förbidar och hinner fram till ett tusen tre hundra trettiofem dagar.…

Markus 13:13
Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

Lukas 8:15
Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

Galaterbrevet 6:9
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

Hebreerbrevet 3:14
Ty vi hava blivit delaktiga av Kristus, såframt vi eljest intill änden hålla fast vår första tillförsikt.

Hebreerbrevet 6:11
Men vår åstundan är att var och en av eder visar samma nit att intill änden bevara full visshet i sitt hopp,

Jakobsbrevet 1:12
Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom.

Judasbrevet 1:20,21
Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,…

Uppenbarelseboken 2:7,10,17,26
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds paradis.»…

Uppenbarelseboken 3:21
Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.

Länkar
Matteus 10:22 InterMatteus 10:22 FlerspråkigMateo 10:22 SpanskaMatthieu 10:22 FranskaMatthaeus 10:22 TyskaMatteus 10:22 KinesiskaMatthew 10:22 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (http://www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 10
21Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas, ja ock fadern sitt barn; och barn skola sätta sig upp mot sina föräldrar och skola döda dem. 22Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. -- 23När de nu förfölja eder i en stad, så flyn till en annan; och om de också där förfölja eder, så flyn till ännu en annan. Ty sannerligen säger jag eder: I skolen icke hava hunnit igenom alla Israels städer, förrän Människosonen kommer.…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 29:27
En orättfärdig man är en styggelse för de rättfärdiga, och den som vandrar i redlighet är en styggelse för den ogudaktige.

Jesaja 66:5
Hören HERRENS ord, I som frukten för hans ord. Edra bröder, som hata eder och stöta eder bort för mitt namns skull, de säga: »Må HERREN förhärliga sig, så att vi få se eder glädje.» Men de skola komma på skam.

Matteus 24:9
Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull.

Matteus 24:13
Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

Markus 13:13
Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

Lukas 21:17
Och I skolen bliva hatade av alla för mitt namns skull.

Lukas 21:19
Genom att vara ståndaktiga skolen I vinna edra själar.

Johannes 15:18
Om världen hatar eder, så betänken att hon har hatat mig förr än eder.

Johannes 15:19
Voren I av världen, så älskade ju världen vad henne tillhörde; men eftersom I icke ären av världen, utan av mig haven blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen eder.

Johannes 15:21
Men allt detta skola de göra mot eder för mitt namns skull, eftersom de icke känna honom som har sänt mig.

Galaterbrevet 6:9
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

Uppenbarelseboken 2:26
Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar, åt honom skall jag giva makt över hedningarna.

Matteus 10:21
Överst på sidan
Överst på sidan