Jesaja 9:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Därför avhugger HERREN på Israel både huvud och svans, han hugger av både palmtopp och sävstrå, allt på en dag --

Dansk (1917 / 1931)
Da hugger HERREN Hoved og Hale af Israel, Palme og Siv paa en eneste Dag.

Norsk (1930)
Derfor avhugger Herren av Israel både hode og hale, både palmegren og siv, alt på en dag.

King James Bible
Therefore the LORD will cut off from Israel head and tail, branch and rush, in one day.

English Revised Version
Therefore the LORD will cut off from Israel head and tail, palm-branch and rush, in one day.
Treasury i Bibeln Kunskap

will cut

Jesaja 3:2,3
hjältar och krigsmän, domare och profeter, spåmän och äldste,…

Jesaja 19:15
Och Egypten skall icke hava framgång i vad någon där gör, evad han är huvud eller svans, evad han är palmtopp eller sävstrå.

2 Kungaboken 17:6-20
I Hoseas nionde regeringsår intog konungen i Assyrien Samaria och förde Israel bort till Assyrien och lät dem bo i Hala och vid Habor -- en ström i Gosan -- och i Mediens städer.…

Hosea 1:4,6,9
Och HERREN sade till honom: »Giv denne namnet Jisreel; ty när ännu en liten tid har förgått, skall jag hemsöka Jisreels blodskulder på Jehus hus och göra slut på konungadömet i Israels hus.…

Hosea 4:5
Ja, du skall komma på fall om dagen, på fall skall ock profeten komma jämte dig om natten, jämväl din moder skall jag förgöra.

Hosea 5:12-14
Därför är jag nu för Efraim såsom mal och för Juda hus såsom röta i benen.…

Hosea 8:8
Uppslukad varder Israel! Redan aktas de bland hedningarna såsom ett värdelöst ting.

Hosea 9:11-17
Efraims härlighet skall flyga sin kos såsom en fågel; ingen skall där föda barn eller gå havande, ingen bliva fruktsam.…

Hosea 13:3
Därför skola de bliva lika morgonskyn, lika daggen som tidigt försvinner, lika agnar som blåsa bort ifrån tröskplatsen och lika rök som flyr hän ur ett rökfång.

Amos 2:14-16
Då skall ej ens den snabbaste finna någon undflykt, den starkaste har då intet gagn av sin kraft, och hjälten kan icke rädda sitt liv.…

Amos 3:12
Så säger HERREN: Likasom när en herde ur lejonets gap räddar allenast ett par benpipor eller snibben av ett öra, så skola Israels barn bliva räddade, desamma som nu i Samaria sitta i sina soffors hörn och på sina bäddars sidendamast.

Amos 5:2,3
»Fallen är hon och kan icke mer stå upp, jungfrun Israel! Hon ligger slagen till marken i sitt land; ingen reser henne upp.»…

Amos 6:11
Ty se, på HERRENS bud skola de stora husen bliva slagna i spillror och de små husen i splittror.

Amos 7:8,9,17
Och HERREN sade till mig: »Vad ser du, Amos?» Jag svarade: »Ett sänklod.» Då sade Herren: »Se, jag skall hänga upp ett sänklod mitt ibland mitt folk Israel; jag kan icke vidare tillgiva dem.…

Amos 9:1-9
Jag såg HERREN stå invid altaret, och han sade: Slå till pelarhuvudena, så att trösklarna bäva, och låt spillrorna falla över huvudet på alla där. Deras sista kvarleva skall jag sedan dräpa med svärd. Ingen av dem skall kunna undfly, ingen av dem kunna rädda sig.…

Mika 1:6-8
Så skall jag då göra Samaria till en stenhop på marken, till en plats för vingårdsplanteringar; jag skall vräka hennes stenar ned i dalen, och hennes grundvalar skall jag blotta.…

in one day

Jesaja 10:17
Och Israels ljus skall bliva en eld och hans Helige en låga, och den skall bränna upp och förtära dess törnen och dess tistlar, allt på en dag.

Jesaja 30:13
därför skall denna missgärning bliva för eder såsom ett fallfärdigt stycke på en hög mur, vilket mer och mer giver sig ut, till dess att muren plötsligt och med hast störtar ned och krossas;

Hosea 10:15
Sådant skall Betel tillskynda eder, för eder stora ondskas skull. När morgonrodnaden går upp, är det förbi, förbi med Israels konung!

Uppenbarelseboken 18:8,10,17
därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne.…

Länkar
Jesaja 9:14 InterJesaja 9:14 FlerspråkigIsaías 9:14 SpanskaÉsaïe 9:14 FranskaJesaja 9:14 TyskaJesaja 9:14 KinesiskaIsaiah 9:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (http://www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 9
13Men folket vänder ej åter till honom som slår dem; Herren Sebaot söka de icke. 14Därför avhugger HERREN på Israel både huvud och svans, han hugger av både palmtopp och sävstrå, allt på en dag -- 15de äldste och högst uppsatte de äro huvudet, och profeterna, de falska vägvisarna, de äro svansen.…
Korshänvisningar
Uppenbarelseboken 18:8
därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne.

Jesaja 3:2
hjältar och krigsmän, domare och profeter, spåmän och äldste,

Jesaja 19:15
Och Egypten skall icke hava framgång i vad någon där gör, evad han är huvud eller svans, evad han är palmtopp eller sävstrå.

Jeremia 6:21
Därför säger HERREN så: Se, jag skall lägga stötestenar för detta folk; och genom dem skola både fader och söner komma på fall, den ene borgaren skall förgås med den andre.

Jeremia 8:12
De skola komma på skam, övade styggelse. Likväl känna de alls icke skam och veta icke av att blygas. Därför skola de falla bland de andra; när hemsökelsen träffar dem, skola de komma på fall, säger HERREN.

Klagovisorna 4:16
HERRENS åsyn förskingrar dem, han vill icke mer akta på dem; mot prästerna visas intet undseende, mot de äldste ingen misskund.

Jesaja 9:13
Överst på sidan
Överst på sidan