2 Mosebok 20:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.

Dansk (1917 / 1931)
Ær din Fader og din Moder, for at du kan faa et langt Liv i det Land, HERREN din Gud vil give dig!

Norsk (1930)
Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig.

King James Bible
Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.

English Revised Version
Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
Treasury i Bibeln Kunskap

honour

2 Mosebok 21:15,17
Den som slår sin fader eller sin moder, han skall straffas med döden.…

3 Mosebok 19:3,32
Var och en av eder frukte sin moder och sin fader. Mina sabbater skolen I hålla. Jag är HERREN, eder Gud.…

1 Kungaboken 2:19
Så gick då Bat-Seba in till konung Salomo för att tala med honom om Adonia. Då stod konungen upp och gick emot henne och bugade sig för henne och satte sig därefter på sin stol; man ställde ock fram en stol åt konungens moder, och hon satte sig på hans högra sida.

2 Kungaboken 2:12
Och Elisa såg det och ropade: »Min fader, min fader! Du som för Israel är både vagnar och ryttare!» Sedan såg han honom icke mer. Och han fattade i sina kläder och rev sönder dem i två stycken.

Ordspråksboken 1:8,9
Hör, min son, din faders tuktan, och förkasta icke din moders undervisning.…

Ordspråksboken 15:5
Den oförnuftige föraktar sin faders tuktan, men den som tager vara på tillrättavisning, han varder klok.

Ordspråksboken 20:20
Den som uttalar förbannelser över fader eller moder, hans lampa skall slockna ut mitt i mörkret.

Ordspråksboken 23:22-25
Hör din fader, som har fött dig, och förakta icke din moder, när hon varder gammal.…

Ordspråksboken 28:24
Den som plundrar sin fader eller sin moder och säger: »Det är ingen synd», han är stallbroder till rövaren.

Ordspråksboken 30:11,17
Ett släkte där man förbannar sin fader, och där man icke välsignar sin moder;…

Malaki 1:6
En son skall hedra sin fader och en tjänare sin herre. Om nu jag är fader, var är då den heder, som skulle visas mig? Och om jag är en herre, var är då den fruktan, som man skulle hava för mig? -- så säger HERREN Sebaot till eder, I präster, som förakten mitt namn. Nu frågen I: »Varmed hava vi då visat förakt för ditt namn?»

Matteus 15:4-6
Gud har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och: 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.'…

Lukas 18:20
Buden känner du: 'Du skall icke begå äktenskapsbrott', 'Du skall icke dräpa', 'Du skall icke stjäla', 'Du skall icke bära falskt vittnesbörd', 'Hedra din fader och din moder.'»

Efesierbrevet 5:21
Underordnen eder varandra i Kristi fruktan.

Efesierbrevet 6:1-3
I barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och tillbörligt.…

Kolosserbrevet 3:20
I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.

that thy

5 Mosebok 4:26,40
då tager jag i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att I med hast skolen förgås och utrotas ur det land dit I nu gån över Jordan, för att taga det i besittning; I skolen då icke längre leva där, utan skolen förvisso förgöras.…

5 Mosebok 25:15
Full och riktig vikt skall du hava, fullmåligt och riktigt efa-mått skall du ock hava, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.

5 Mosebok 32:47
Ty det är icke ett tomt ord, som ej angår eder, utan det gäller edert liv; och genom detta ord skolen I länge leva i det land dit I nu dragen över Jordan, för att taga det i besittning.»

Ordspråksboken 3:16
Långt liv bär hon i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära.

Länkar
2 Mosebok 20:12 Inter2 Mosebok 20:12 FlerspråkigÉxodo 20:12 SpanskaExode 20:12 Franska2 Mose 20:12 Tyska2 Mosebok 20:12 KinesiskaExodus 20:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (http://www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Mosebok 20
11Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den. 12Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig. 13Du skall icke dräpa.…
Korshänvisningar
Matteus 15:4
Gud har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och: 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.'

Matteus 19:19
'Hedra din fader och din moder' och 'Du skall älska din nästa såsom dig själv.'»

Markus 7:10
Moses har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.'

Markus 10:19
Buden känner du: 'Du skall icke dräpa', 'Du skall icke begå äktenskapsbrott', 'Du skall icke stjäla', 'Du skall icke bära falskt vittnesbörd', 'Du skall icke undanhålla någon vad honom tillkommer', Hedra din fader och din moder.'»

Lukas 18:20
Buden känner du: 'Du skall icke begå äktenskapsbrott', 'Du skall icke dräpa', 'Du skall icke stjäla', 'Du skall icke bära falskt vittnesbörd', 'Hedra din fader och din moder.'»

Efesierbrevet 6:2
»Hedra din fader och din moder.» Det är ju först detta bud som har ett löfte med sig:

3 Mosebok 19:3
Var och en av eder frukte sin moder och sin fader. Mina sabbater skolen I hålla. Jag är HERREN, eder Gud.

5 Mosebok 5:16
Hedra din fader och din moder, såsom HERREN, din Gud har bjudit dig, på det att du må länge leva och det må gå dig väl i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.

5 Mosebok 5:33
På de vägar som HERREN, eder Gud, har bjudit eder gå skolen I alltid vandra, för att I mån bliva vid liv och det må gå eder väl, och för att I mån länge leva i det land som I skolen taga i besittning.

5 Mosebok 6:2
detta på det att du må frukta HERREN, din Gud, så att du håller alla hans stadgar och bud, som jag giver dig, du med din som och din sonson, i all dina livsdagar, och på det att du må länge leva.

5 Mosebok 11:8
Så hållen då alla de bud som jag i dag giver dig, på det att I med frimodighet mån kunna gå in i och intaga det land dit I nu dragen, för att taga det i besittning,

5 Mosebok 11:9
och på det att I mån länge leva i det land som HERREN med ed har lovat edra fäder att giva åt dem och deras efterkommande, ett land som flyter av mjölk och honung.

5 Mosebok 21:18
Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som icke lyssnar till sin faders och sin moders ord, och som, fastän de tukta honom, ändå icke hör på dem,

5 Mosebok 25:15
Full och riktig vikt skall du hava, fullmåligt och riktigt efa-mått skall du ock hava, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.

5 Mosebok 27:16
Förbannad vare den som visar förakt för sin fader eller sin moder. Och allt folket skall säga: »Amen.»

Ordspråksboken 17:6
De gamlas krona äro barnbarn, och barnens ära äro deras fäder.

Jeremia 35:7
och hus skolen I icke bygga, och säd skolen I icke så, och vingårdar skolen I icke plantera, ej heller äga sådana, utan I skolen bo i tält i all eder tid, för att I mån länge leva i det land där I bon såsom främlingar.'

Jeremia 35:18
Och till rekabiternas släkt sade Jeremia: Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Därför att I haven hörsammat eder fader Jonadabs bud och hållit alla hans bud och i alla stycken gjort såsom han har bjudit eder,

Hesekiel 22:7
Över fader och moder uttalar man förbannelser hos dig; mot främlingen övar man våld hos dig; den faderlöse och änkan förtrycker man hos dig.

Malaki 1:6
En son skall hedra sin fader och en tjänare sin herre. Om nu jag är fader, var är då den heder, som skulle visas mig? Och om jag är en herre, var är då den fruktan, som man skulle hava för mig? -- så säger HERREN Sebaot till eder, I präster, som förakten mitt namn. Nu frågen I: »Varmed hava vi då visat förakt för ditt namn?»

2 Mosebok 20:11
Överst på sidan
Överst på sidan